CCV Pardubice

    3D tisk jako nástroj učitele
 Kód akce: 0703491 
 Název akce: 3D tisk jako nástroj učitele 
 Termín konání: 16.května 2019 od 08:30 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: 3D tisk je jedním z dnešních rychle se šířících fenoménů. V kombinaci s 3D modelováním nám tato technologie přináší skutečně netušené možnosti, a to i v rámci výuky na všech typech a úrovních škol. Nejde přitom jen o zařazení 3D tisku jako další technologie v rámci výuky IVT. 3D tisk je nástroj, který využijeme prakticky ve všech předmětech počínaje výrobou různých modelů jako fyzikálních výukových pomůcek a konče výrobou prototypů bot či šperků v rámci výtvarné výchovy nebo návrhem a výrobou prototypu nového hudebního nástroje v hudební výchově. Pro žáky je to zcela nový přístup, jak své nápady, ať už jsou z jakéhokoli oboru, převést do podoby konkrétního zkušebního prototypu. Abychom se mohli 3D tisku věnovat a smysluplně ho na školách využívat, musíme mít o této technologii a jejích možnostech dobrý přehled. A právě takovýto přehled přináší náš základní kurz „3D tisk jako nástroj učitele“, na který je možné následně navázat pokročilým kurzem „3D modelování a 3D tisk“. V rámci našeho semináře se nejdříve účastníci seznámí s technologií 3D tisku, její historií a současnými možnostmi. Ukážeme si, jaké 3D tiskové řešení je vhodné pro školy (z pohledu bezpečnosti práce, finanční náročnosti, náročnosti na údržbu atd.). Ve druhé části se budeme věnovat konkrétnímu využití 3D tisku ve školním prostředí. Ukážeme si (a vyzkoušíme) řadu různých 3D výtisků a zjistíme, jak mohou být prospěšné nejen ve výuce. Na závěr zjistíme, kde na internetu hledat hotové 3D modely použitelné pro tisk výukových pomůcek a jak takový model upravit pomocí on-line nástrojů k „obrazu svému“ (zvětšit, zmenšit, přidat logo školy ap.). V průběhu semináře bude k dispozici několik 3D tiskáren, na kterých budeme společně tisknout.  
 Doporučeno pro: učitele 1.stupně ZŠ, učitele 2.stupně ZŠ, učitele gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitele ZUŠ a SUŠ, učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů 
 Lektor: Mgr. Tomáš Feltl,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 2500 Kč 
 Tematická náplň: 3D tisk je jedním z dnešních rychle se šířících fenoménů. V kombinaci s 3D modelováním nám tato technologie přináší skutečně netušené možnosti, a to i v rámci výuky na všech typech a úrovních škol. Nejde přitom jen o zařazení 3D tisku jako další technologie v rámci výuky IVT. 3D tisk je nástroj, který využijeme prakticky ve všech předmětech počínaje výrobou různých modelů jako fyzikálních výukových pomůcek a konče výrobou prototypů bot či šperků v rámci výtvarné výchovy nebo návrhem a výrobou prototypu nového hudebního nástroje v hudební výchově. Pro žáky je to zcela nový přístup, jak své nápady, ať už jsou z jakéhokoli oboru, převést do podoby konkrétního zkušebního prototypu. Abychom se mohli 3D tisku věnovat a smysluplně ho na školách využívat, musíme mít o této technologii a jejích možnostech dobrý přehled. A právě takovýto přehled přináší náš základní kurz „3D tisk jako nástroj učitele“, na který je možné následně navázat pokročilým kurzem „3D modelování a 3D tisk“. V rámci našeho semináře se nejdříve účastníci seznámí s technologií 3D tisku, její historií a současnými možnostmi. Ukážeme si, jaké 3D tiskové řešení je vhodné pro školy (z pohledu bezpečnosti práce, finanční náročnosti, náročnosti na údržbu atd.). Ve druhé části se budeme věnovat konkrétnímu využití 3D tisku ve školním prostředí. Ukážeme si (a vyzkoušíme) řadu různých 3D výtisků a zjistíme, jak mohou být prospěšné nejen ve výuce. Na závěr zjistíme, kde na internetu hledat hotové 3D modely použitelné pro tisk výukových pomůcek a jak takový model upravit pomocí on-line nástrojů k „obrazu svému“ (zvětšit, zmenšit, přidat logo školy ap.). V průběhu semináře bude k dispozici několik 3D tiskáren, na kterých budeme společně tisknout.  
 Poznámka: Účastníci si donesou vlastní notebook, který budeme využívat v druhé části semináře. Ověřte, zda na https://www.tinkercad.com/ běží bez problémů 3D modelování. Nositelem akreditace je Vzdělávací instituce Tomáš Feltl - TFSoft , číslo akreditace vzdělávacího programu : MSMT-27946/2017-2-1203 Vhodné do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla