CCV Pardubice

    Moderní technologie jako pomocník při rozvoji matematické gramotnosti na ZŠ
 Kód akce: 0606391 
 Název akce: Moderní technologie jako pomocník při rozvoji matematické gramotnosti na ZŠ 
 Termín konání: 11.prosince 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Vzdělávací program je zacílen na rozvoj matematické gramotnosti u žáků na základní škole. Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku nejen matematiky ale i dalších předmětů. Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které vede děti k lepšímu pochopení učiva a zároveň pro ně může být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky. Programy, aplikace a webové stránky, které jsou součástí semináře, jsou voleny tak, aby jejich užití bylo pro školu zdarma (bez kupování licencí). Obsah kurzu: • Principy využití moderních technologií (1 hodina) • Seznámení s problematikou nasazení výukových technologií do výuky (pozitiva, negativa a rizika nasazení) (1 hodina) • Seznámení s úložišti již hotových materiálů, které je možno rovnou využít ve výuce (bez vlastní tvorby) a různými webovými stránkami s videi, texty i jinými materiály, které je možné vhodně využít nejen k podpoře rozvoje matematické gramotnosti (1 hodin) • Příklady her a prostředí na internetu pro podporu matematické gramotnosti (1 hodina) • Využití pojmových map, sdílených poznámek a dokumentů ve výuce (1 hodina) • Rozšířená realita jako nástroj motivace i rozvoje nejen matematické gramotnosti (1 hodina) • Programy a aplikace pro jednoduché vytváření zábavných kvízů (1 hodina) • Použití programu Formulator Tarsia pro tvorbu domin, triomin a jiných her vhodných k oživení procvičovaného učiva (2 hodiny)  
 Doporučeno pro: učitele 1.stupně ZŠ, učitele 2.stupně ZŠ  
 Lektor: Mgr. Veronika Havelková, Vyučující předmětu Matematický software na PedF UK
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Vzdělávací program je zacílen na rozvoj matematické gramotnosti u žáků na základní škole. Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku nejen matematiky ale i dalších předmětů. Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které vede děti k lepšímu pochopení učiva a zároveň pro ně může být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky. Programy, aplikace a webové stránky, které jsou součástí semináře, jsou voleny tak, aby jejich užití bylo pro školu zdarma (bez kupování licencí). Obsah kurzu: • Principy využití moderních technologií (1 hodina) • Seznámení s problematikou nasazení výukových technologií do výuky (pozitiva, negativa a rizika nasazení) (1 hodina) • Seznámení s úložišti již hotových materiálů, které je možno rovnou využít ve výuce (bez vlastní tvorby) a různými webovými stránkami s videi, texty i jinými materiály, které je možné vhodně využít nejen k podpoře rozvoje matematické gramotnosti (1 hodin) • Příklady her a prostředí na internetu pro podporu matematické gramotnosti (1 hodina) • Využití pojmových map, sdílených poznámek a dokumentů ve výuce (1 hodina) • Rozšířená realita jako nástroj motivace i rozvoje nejen matematické gramotnosti (1 hodina) • Programy a aplikace pro jednoduché vytváření zábavných kvízů (1 hodina) • Použití programu Formulator Tarsia pro tvorbu domin, triomin a jiných her vhodných k oživení procvičovaného učiva (2 hodiny) Účastníci získají řadu podnětů na motivační a naučné aktivity s počítači i bez nich. Seznámení s méně známými programy a aplikacemi, které pomůžou oživit a obohatit školní výuku a budou inspirací při přípravě různých didaktických materiálů, her, testů, kvízů či při tvorbě prezentací. Představené programy, aplikace i webové stránky jsou zvoleny tak, aby byly jednoduché na ovládání, manipulace s nimi byla rychlá, výsledek byl při to co nejvíce efektivní a aby programy byly zdarma k použití bez nakupování drahých školních licencí. Hry a úlohy oživí a obohatí výuku a ukáží, jak je možné přiblížit matematiku i to, že matematika může být hrou. Účastník nabude nových podnětů pro možnosti rozvíjení matematické gramotnosti napříč předměty.  
 Poznámka:  

Akce již proběhla