CCV Pardubice

    Hravě k matematické gramotnosti na ZŠ
 Kód akce: 0604480 
 Název akce: Hravě k matematické gramotnosti na ZŠ 
 Termín konání: Od 18.ledna 2018 do 19.ledna 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 16 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Vzdělávací program s časovou dotací 16 vyučovacích hodin je zacílen na rozvoj matematické gramotnosti u žáků na základní škole. Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku nejen matematiky ale i dalších předmětů. Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které vede děti k lepšímu pochopení učiva a zároveň pro ně může být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky. Program je zaměřen na různé metody a formy práce ve vyučování matematice vedoucí k pochopení smyslu znalosti matematiky pro reálný život ve společnosti. Účastníci se formou pracovní dílny seznámí s činnostmi, které motivují a aktivizují žáky. Rovněž učitelům přibližuje hry všeho druhu: hry motivační, upevňovací, procvičovací, hry, které rozvíjejí manuální zručnost, zlepšují geometrickou představivost, zdokonalují paměť a paměťové počítání, také hry, které si předávají generace učitelů, a k nimž stačí kousek papíru, kostky či jednoduché kartičky. Didaktická hra bude prezentována jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.), spolupracují spolu. Představené hry ve vyučování mohou sloužit jako nástroj k aktivaci žáků, k prohloubení zájmu o daný předmět, ke zvýšení pozornosti, k rozvoji logického myšlení, ke kultivaci vztahů ve skupině. Programy, aplikace a webové stránky, které jsou součástí semináře, jsou voleny tak, aby jejich užití bylo pro školu zdarma (bez kupování licencí). Obsah kurzu: • Seznámení s úložišti již hotových materiálů, které je možno rovnou využít ve výuce (bez vlastní tvorby) a různými webovými stránkami s videi, texty i jinými materiály, které je možné vhodně využít nejen k podpoře rozvoje matematické gramotnosti (0, 5 hodin) • Příklady her a prostředí na internetu pro podporu matematické gramotnosti (0, 5 hodin) • Rozšířená realita jako nástroj motivace i rozvoje nejen matematické gramotnosti (0,5 hodin) • Programy a aplikace pro jednoduché vytváření zábavných kvízů (1 hodina) • Použití programu Formulator Tarsia pro tvorbu domin, triomin a jiných her vhodných k oživení procvičovaného učiva (1 hodina) • Principy přípravy úloh a žákovských projektů (1 hodina) • Didaktická hra jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.) (1 hodina) • Didaktická hra jako nástroj rozvoje spolupráce mezi žáky (0,5 hodin) • Hry pro rozvoj matematické gramotnosti dostupné na trhu (např. Digit, Klotz, Imagination, Blokus, Penta, Cuts) (3 hodiny) • Hry na procvičování (např. skládačky, domino, bingo, matematické omalovánky, matematický diktát) (3 hodiny) • Aktivity k oživení učiva geometrie (osová souměrnost – práce v mřížce, se zrcátky; vlastním objevem k Pythagorově větě, vyprávění příběhů, hrajeme si s kruhy aj.) (3 hodiny) • projektem k rozvoji prostorové představivosti a finanční gramotnosti v programu Sweet Home 3D (1,5 hodiny) • Kouzelné účty – aktivita pro rozvoj matematické a finanční gramotnosti ze světa Harryho Pottera (0,5 hodiny)  
 Doporučeno pro: učitelé ZŠ (1. i 2. stupeň) 
 Lektor: Mgr. Veronika Havelková, Vyučující předmětu Matematický software na PedF UK
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 3200 Kč 
 Tematická náplň: Vzdělávací program s časovou dotací 16 vyučovacích hodin je zacílen na rozvoj matematické gramotnosti u žáků na základní škole. Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku nejen matematiky ale i dalších předmětů. Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které vede děti k lepšímu pochopení učiva a zároveň pro ně může být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky. Program je zaměřen na různé metody a formy práce ve vyučování matematice vedoucí k pochopení smyslu znalosti matematiky pro reálný život ve společnosti. Účastníci se formou pracovní dílny seznámí s činnostmi, které motivují a aktivizují žáky. Rovněž učitelům přibližuje hry všeho druhu: hry motivační, upevňovací, procvičovací, hry, které rozvíjejí manuální zručnost, zlepšují geometrickou představivost, zdokonalují paměť a paměťové počítání, také hry, které si předávají generace učitelů, a k nimž stačí kousek papíru, kostky či jednoduché kartičky. Didaktická hra bude prezentována jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.), spolupracují spolu. Představené hry ve vyučování mohou sloužit jako nástroj k aktivaci žáků, k prohloubení zájmu o daný předmět, ke zvýšení pozornosti, k rozvoji logického myšlení, ke kultivaci vztahů ve skupině. Programy, aplikace a webové stránky, které jsou součástí semináře, jsou voleny tak, aby jejich užití bylo pro školu zdarma (bez kupování licencí). Obsah kurzu: • Seznámení s úložišti již hotových materiálů, které je možno rovnou využít ve výuce (bez vlastní tvorby) a různými webovými stránkami s videi, texty i jinými materiály, které je možné vhodně využít nejen k podpoře rozvoje matematické gramotnosti (0, 5 hodin) • Příklady her a prostředí na internetu pro podporu matematické gramotnosti (0, 5 hodin) • Rozšířená realita jako nástroj motivace i rozvoje nejen matematické gramotnosti (0,5 hodin) • Programy a aplikace pro jednoduché vytváření zábavných kvízů (1 hodina) • Použití programu Formulator Tarsia pro tvorbu domin, triomin a jiných her vhodných k oživení procvičovaného učiva (1 hodina) • Principy přípravy úloh a žákovských projektů (1 hodina) • Didaktická hra jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.) (1 hodina) • Didaktická hra jako nástroj rozvoje spolupráce mezi žáky (0,5 hodin) • Hry pro rozvoj matematické gramotnosti dostupné na trhu (např. Digit, Klotz, Imagination, Blokus, Penta, Cuts) (3 hodiny) • Hry na procvičování (např. skládačky, domino, bingo, matematické omalovánky, matematický diktát) (3 hodiny) • Aktivity k oživení učiva geometrie (osová souměrnost – práce v mřížce, se zrcátky; vlastním objevem k Pythagorově větě, vyprávění příběhů, hrajeme si s kruhy aj.) (3 hodiny) • projektem k rozvoji prostorové představivosti a finanční gramotnosti v programu Sweet Home 3D (1,5 hodiny) • Kouzelné účty – aktivita pro rozvoj matematické a finanční gramotnosti ze světa Harryho Pottera (0,5 hodiny) Kurz je zaměřen na různorodé avšak konkrétní aktivity podporující matematickou gramotnost u žáků. Účastníci získají řadu podnětů na motivační a naučné hry a další aktivity. Seznámení s méně známými programy a aplikacemi, které pomůžou oživit a obohatit školní výuku a budou inspirací při přípravě různých didaktických materiálů, her, testů, kvízů či při tvorbě prezentací… Představené programy, aplikace i webové stránky jsou zvoleny tak, aby byly jednoduché na ovládání, manipulace s nimi byla rychlá, výsledek byl při to co nejvíce efektivní a aby programy byly zdarma k použití bez nakupování drahých školních licencí. Hry a úlohy oživí a obohatí výuku a ukáží, jak je možné přiblížit matematiku příklady z běžného života i to, že matematika může být hrou. Účastník nabude nových podnětů pro možnosti rozvíjení matematické gramotnosti napříč předměty.  
 Poznámka: Na druhý den si účastnici donesou notebook, aby mohli instalovat programy, se kterými budou na semináři pracovat. Program probíhá ve dvou dnech (18.+19.1.2018) a je vhodný k zařazení do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla