CCV Pardubice

    English Pronunciation aneb výslovnost je třeba pěstovat - 1. st. ZŠ
 Kód akce: 0507181 
 Název akce: English Pronunciation aneb výslovnost je třeba pěstovat - 1. st. ZŠ 
 Termín konání: 21.května 2018 od 08:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Identifikace jednotlivých zvuků a techniky vedoucí k jejich zvládnutí. Cvičení zaměřená na správné osvojení zvuků v řečovém projevu. Intonace a metody nácviku střídání silných a slabých slabik v řečovém projevu. Problémy a možnosti práce s fonetickou transkripcí.  
 Doporučeno pro: učitele 1. stupně ZŠ, malotřídní školy, vychovatele ŠD 
 Lektor: Mgr. Sylvie Doláková, metodická poradkyně pro výuku angličtiny
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: V úvodním zjišťovacím testu si ověříme, zda poskytujeme žákům modely správné výslovnosti. Výslovnost je základním kamenem výuky angličtiny, její bezchybné zvládnutí je úkolem nejen pro žáky, ale i pro učitele. Naučíme se techniky jak správně zvládat a vyučovat základy správné výslovnosti. Projdeme si metody, které nejsou běžně známé, ale jsou velmi účinné. Ujasníme si, jak připravovat vlastní hry a pracovní listy, vyzkoušíme si důležitost vizualizace učiva (vycházení vstříc žákům s vizuálním, sluchovým i pohybovým učebním stylem) a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků. Dozvíme se, kde můžeme konzultovat správnou výslovnost a připravovat výslovnostní cvičení pro naše žáky. Identifikace jednotlivých zvuků a techniky vedoucí k jejich zvládnutí. Cvičení zaměřená na správné osvojení zvuků v řečovém projevu. Intonace a metody nácviku střídání silných a slabých slabik v řečovém projevu. Problémy a možnosti práce s fonetickou transkripcí. Cílem vzdělávacího programu je seznámit učitele prvního stupně s aktivitami, které jsou nezbytné pro výuku a procvičení správné anglické výslovnosti. Učitelé se seznámí s technikami, jak žákům přijatelně vysvětlit tvoření hlásek, jejich opakování a procvičování, jak dětem přiblížit odlišnou anglickou intonací slov a vět, význam střídání silných a slabých slabik a jejich bezpečné rozlišení, tedy jak naučit děti používat správné techniky výslovnosti přirozeně a automaticky, bez velkého vědomého úsilí. Účastníci se na základě vyzkoušených aktivit naučí projektovat své vlastní aktivity cíleně podle potřeby konkrétních žáků. 
 Poznámka:  

Akce již proběhla