CCV Pardubice

    Pronunciation and Phonology aneb výslovnost je třeba pěstovat -2.st.ZŠ
 Kód akce: 0504181 
 Název akce: Pronunciation and Phonology aneb výslovnost je třeba pěstovat -2.st.ZŠ 
 Termín konání: 21.května 2018 od 08:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení:  MHD č. 2, 6, 9, 13, 18, 19 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Cílem vzdělávacího programu je seznámit učitele druhého stupně s aktivitami, které jsou nezbytné pro výuku a procvičení správné anglické výslovnosti. Učitelé se seznámí s technikami, jak s žáky procvičovat tvoření a používání správných zvuků, jak rolišit a upevnit odlišnou anglickou intonací slov a vět, význam střídání silných a slabých slabik a vázání slov ve frázích, tedy jak naučit žáky používat správné techniky výslovnosti přirozeně a automaticky, bez velkého vědomého úsilí. Účastníci se na základě vyzkoušených aktivit naučí projektovat své vlastní aktivity cíleně podle potřeby konkrétních žáků.  
 Doporučeno pro: učitele 2. stupně ZŠ, SŠ (specifikace pro obor: Anglický jazyk, Min.B1) 
 Lektor: Mgr. Sylvie Doláková, metodická poradkyně pro výuku angličtiny
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň: Charakteristika: Výslovnost je základním kamenem výuky angličtiny, její bezchybné zvládnutí je úkolem nejen pro žáky, ale i pro učitele. Naučíme se techniky jak správně zvládat a vyučovat základy správné výslovnosti. Projdeme si metody, které nejsou běžně známé, ale jsou velmi účinné. Ujasníme si, jak připravovat vlastní hry a pracovní listy, vyzkoušíme si důležitost vizualizace učiva (vycházení vstříc žákům s vizuálním, sluchovým i pohybovým učebním stylem) a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků. Dozvíme se, kde můžeme konzultovat správnou výslovnost a připravovat výslovnostní cvičení pro naše žáky, podíváme se na zdroje dostupné na internetu. Obsah: Cvičení zaměřená na správné osvojení zvuků v řečovém projevu (45 min) Intonace a metody nácviku střídání silných a slabých slabik v řečovém projevu (45) Vázání slov – jak co nejlépe a přirozeně vyslovovat (30 Problémy a možnosti práce s fonetickou transkripcí (60)  
 Poznámka:  

Akce již proběhla