CCV Pardubice

    Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit
 Kód akce: 0502101 
 Název akce: Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit 
 Termín konání: 16.října 2019 od 08:30 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Tematicky uspořádané hodiny naučí učitele, jak s minimální intervencí dosáhnout hodiny, kdy jsou žáci zaujati daným úkolem, na kterém pracují individuálně či ve skupinách a učí se prezentovat výsledky své práce. Aktivity zahrnují práci s textem – atraktivní procvičování aktivit zaměřených k soustředěnému poslechu, spontánnímu mluvení, plynulému čtení a psaní. Učitelé se seznámí s několika způsoby, jak připravit přiměřené jazykové úkoly, jak zvýšit zájem žáků o atraktivní činnosti, jak vstřebat a upevnit základní gramatická pravidla a zvýšit osobní zaujetí pro práci an úkolu. Využitím běžně dostupných materiálů, například těch, které mají k dispozici v učebnicích, ale hlavně jejich jednoduchou adaptací a další zpracováním umožní dětem lépe a důkladněji procvičit dané učivo. Aktivity jsou zaměřené na nenásilné procvičování textu, upevňování frází, porozumění obsahu sdělení i vlastní produkci anglického textu, k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur. Poznatky přímo z praxe pomáhají méně zkušeným učitelům. Kurz je doplněn mnoha dalšími podpůrnými materiály a také návody, jak jednoduše vyrobit vlastní pracovní listy, zaměřené přesně na žádoucí učivo. Přehled témat výuky: 1. Listening based activity – činnosti zaměřené na řízený poslech a možnosti obměn 2. Speaking based activity – samostatný slovní projev žáků 3. Reading based activity – práce s textem a podpora čtecích návyků, porozumění textu 4. Writing based activity – procvičení psaní na základě vět, volný projev 5. Grammar based activity – vysvětlení gramatických pravidel s minimálním přispěním učitele na základě analýzy textu. 6. Vocabulary based activity – lexikálně pojatá hodina probudí zájem o práci se slovní zásobou.  
 Doporučeno pro: učitele 2. stupně ZŠ, nižších ročníků na víceletých gymnáziích 
 Lektor: Mgr. Sylvie Doláková, metodická poradkyně pro výuku angličtiny
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Tematicky uspořádané hodiny naučí učitele, jak s minimální intervencí dosáhnout hodiny, kdy jsou žáci zaujati daným úkolem, na kterém pracují individuálně či ve skupinách a učí se prezentovat výsledky své práce. Aktivity zahrnují práci s textem – atraktivní procvičování aktivit zaměřených k soustředěnému poslechu, spontánnímu mluvení, plynulému čtení a psaní. Učitelé se seznámí s několika způsoby, jak připravit přiměřené jazykové úkoly, jak zvýšit zájem žáků o atraktivní činnosti, jak vstřebat a upevnit základní gramatická pravidla a zvýšit osobní zaujetí pro práci an úkolu. Využitím běžně dostupných materiálů, například těch, které mají k dispozici v učebnicích, ale hlavně jejich jednoduchou adaptací a další zpracováním umožní dětem lépe a důkladněji procvičit dané učivo. Aktivity jsou zaměřené na nenásilné procvičování textu, upevňování frází, porozumění obsahu sdělení i vlastní produkci anglického textu, k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur. Poznatky přímo z praxe pomáhají méně zkušeným učitelům. Kurz je doplněn mnoha dalšími podpůrnými materiály a také návody, jak jednoduše vyrobit vlastní pracovní listy, zaměřené přesně na žádoucí učivo. Přehled témat výuky: 1. Listening based activity – činnosti zaměřené na řízený poslech a možnosti obměn 2. Speaking based activity – samostatný slovní projev žáků 3. Reading based activity – práce s textem a podpora čtecích návyků, porozumění textu 4. Writing based activity – procvičení psaní na základě vět, volný projev 5. Grammar based activity – vysvětlení gramatických pravidel s minimálním přispěním učitele na základě analýzy textu. 6. Vocabulary based activity – lexikálně pojatá hodina probudí zájem o práci se slovní zásobou. Cílem vzdělávacího programu je seznámit učitele s aktivitami, jenž jsou určeny žákům na druhém stupni a potřebují motivovat pro další učení, stejně jako prohloubit získané znalosti. Základní výukové dovednosti - poslech, aktivní komunikace, čtenís proozuměním a psaní, včetně kreativního a jejich procvičení se dají použít v hodinách angličtiny i tzv. konverzace. Učitelé se seznámí s mnoha metodami, jak procvičit náročné jazykové úkoly, naučí se samostatně projektovat tematické hodiny a odnesou si z kursu celou řadu pracovních listů, které mohou ihned používat ve svých třídách.  
 Poznámka:  

Akce již proběhla