CCV Pardubice

    Učíme efektivně, učíme CLILem
 Kód akce: 0501180 
 Název akce: Učíme efektivně, učíme CLILem 
 Termín konání: Od 19.března 2018 do 16.dubna 2018 od 08:30 
 Rozsah akce: 16 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18, 19 zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Charakteristika: V úvodu si shrneme poznatky o tom, ke kterým oblastem a jakým způsobem můžeme zařazovat práci s cizím jazykem (aktivizace zkušeností účastníků a prezentace dalších možností, kterými se budeme v kurzu zabývat - viz níže) Nastíníme možnosti, které dětem pomohou propojit si pochopení látky a procvičení cizího jazyka (slovní zásoba, procvičování frází z dané oblasti, pochopení obsahu v obou jazycích na základě). Spolu s účastníky se zaměříme také na oblasti: - příprava a udržování odborné úrovně učitele - specifika výuky u různých věkových skupin - organizace a plánování hodiny s ohledem na potřeby a schopnosti žáků - organizace prostoru a přechodu z jedné aktivity ke druhé - používání mateřského jazyka – jak, kdy, proč - jak rozvíjet zájem a motivaci - vysvětlíme si, proč je mnohem důležitější proces, než samotný výsledek Součástí kurzu bude i diskuzní platforma, kde si účastníci budou moci vyměnit poznatky ze své vlastní praxe. Obsah prvního setkání (8 hodin): Úvod - význam metody CLIL pro rozvoj jazykové vybavenosti dětí (90 min) Myšlenková sprcha o zkušenostech účastníků a jejich očekávání Prezentace k výhodám a možnostem techniky CLIL Jak nabízet učivo tak, aby se žáci z hodin odnesli co nejvíce (120 min) Prezentace techniky projektových knih, do kterých děti zaznamenávají poznatky Předvedení přípravy jednotlivých formátů (minibook, layered book, learning wheels, flap books, shape books), do kterých děti zaznamenávají znalosti učiva Účastníci zkoušejí využívat své dosavadní poznatky a zapsat je do svých formátů, které si v této části kurzu vyrobí Dá se využít CLIL v hodinách češtiny a literatury? (90 min) Práce s textem, využívání CCQ’s ke zjištění porozumění Strategie „čtení a pochopení“, „čtení a zapamatování si“ podle Grubera Obrázkové a fragmentové čtení Rozvíjení poslechových a komunikačních dovedností - řetězové hry, jak využít systém kartiček, running dictations, jigsaw techniky, Matematika anglicky nebo angličtina s matematikou? (80 min) Práce s čísly, “subitizing“, odhadování počtu, porovnávání více/méně Jednoduché matematické operace - sčítání/odčítání Pohybové počítání, manipulace s předměty, s kartičkami Matematické komunikační hry pro rozvoj matematické pohotovosti Matematické názvosloví Závěr a shrnutí (10 min) Obsah druhého setkání (8 hodin): Úvod (90 minut) Zkušenosti s uplatněním prvků projektových knih - prezentace technik, které účastníci mezi kurzy vyzkoušeli Příklady dobré praxe – diskuze Poznáváme přírodu (90 min) Strategie “thought shower“ - sběr a sdílení informací Příprava vlastních pracovních listů - jak na to Paměťové a asociační hry Žijeme v lidské společnosti (90min) Strategie “make a profile“ - třídění a zpracovávání informací a faktů Aktivity typu Find someone who…, card reading games, listening dictations, talkative circles, scavenger hunt CLIL v hudební, výtvarné výchově a v tělovýchovných chvilkách (60 min) Názvosloví, TPR, pohybové, taneční a hudebně pohybové hry, hry s pravidly Závěr a shrnutí (30 min)  
 Doporučeno pro: učitele 1. stupně ZŠ  
 Lektor: Mgr. Sylvie Doláková, metodická poradkyně pro výuku angličtiny dětí ve věku 4 - 15 let
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 2900 Kč 
 Tematická náplň: Charakteristika: V úvodu si shrneme poznatky o tom, ke kterým oblastem a jakým způsobem můžeme zařazovat práci s cizím jazykem (aktivizace zkušeností účastníků a prezentace dalších možností, kterými se budeme v kurzu zabývat - viz níže) Nastíníme možnosti, které dětem pomohou propojit si pochopení látky a procvičení cizího jazyka (slovní zásoba, procvičování frází z dané oblasti, pochopení obsahu v obou jazycích na základě). Spolu s účastníky se zaměříme také na oblasti: - příprava a udržování odborné úrovně učitele - specifika výuky u různých věkových skupin - organizace a plánování hodiny s ohledem na potřeby a schopnosti žáků - organizace prostoru a přechodu z jedné aktivity ke druhé - používání mateřského jazyka – jak, kdy, proč - jak rozvíjet zájem a motivaci - vysvětlíme si, proč je mnohem důležitější proces, než samotný výsledek Součástí kurzu bude i diskuzní platforma, kde si účastníci budou moci vyměnit poznatky ze své vlastní praxe. Obsah prvního setkání (8 hodin): Úvod - význam metody CLIL pro rozvoj jazykové vybavenosti dětí (90 min) Myšlenková sprcha o zkušenostech účastníků a jejich očekávání Prezentace k výhodám a možnostem techniky CLIL Jak nabízet učivo tak, aby se žáci z hodin odnesli co nejvíce (120 min) Prezentace techniky projektových knih, do kterých děti zaznamenávají poznatky Předvedení přípravy jednotlivých formátů (minibook, layered book, learning wheels, flap books, shape books), do kterých děti zaznamenávají znalosti učiva Účastníci zkoušejí využívat své dosavadní poznatky a zapsat je do svých formátů, které si v této části kurzu vyrobí Dá se využít CLIL v hodinách češtiny a literatury? (90 min) Práce s textem, využívání CCQ’s ke zjištění porozumění Strategie „čtení a pochopení“, „čtení a zapamatování si“ podle Grubera Obrázkové a fragmentové čtení Rozvíjení poslechových a komunikačních dovedností - řetězové hry, jak využít systém kartiček, running dictations, jigsaw techniky, Matematika anglicky nebo angličtina s matematikou? (80 min) Práce s čísly, “subitizing“, odhadování počtu, porovnávání více/méně Jednoduché matematické operace - sčítání/odčítání Pohybové počítání, manipulace s předměty, s kartičkami Matematické komunikační hry pro rozvoj matematické pohotovosti Matematické názvosloví Obsah druhého setkání (8 hodin): Úvod (90 minut) Zkušenosti s uplatněním prvků projektových knih - prezentace technik, které účastníci mezi kurzy vyzkoušeli Příklady dobré praxe – diskuze Poznáváme přírodu (90 min) Strategie “thought shower“ - sběr a sdílení informací Příprava vlastních pracovních listů - jak na to Paměťové a asociační hry Žijeme v lidské společnosti (90min) Strategie “make a profile“ - třídění a zpracovávání informací a faktů Aktivity typu Find someone who…, card reading games, listening dictations, talkative circles, scavenger hunt CLIL v hudební, výtvarné výchově a v tělovýchovných chvilkách (60 min) Názvosloví, TPR, pohybové, taneční a hudebně pohybové hry, hry s pravidly Závěr a shrnutí (30 min) Cílem vzdělávacího programu je seznámit učitele prvního stupně s možnostmi výuky cizího jazyka v hodinách matematiky, přírodovědy, výtvarné, pracovní, hudební a tělesné výchovy, češtiny a literatury. Účastníci se zaměří se na práci s běžným učivem, doplněným aktivitami na pochopení a procvičení jazyka a vedoucí k osvojení si základních poznatků v obou jazycích. Účastníci si vyzkouší aktivity z běžných hodin, doplněné o jazyková cvičení a aktivity, cílené na potřeby konkrétních žáků.  
 Poznámka: Seminář proběhne ve dvou dnech 19.3.+ 16.4.2017, vždy v čase 8:30-15:30 hodin. Poplatek je za obě části. Seminář je vhodný pro zařazení do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla