CCV Pardubice

    Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
 Kód akce: 0407190 
 Název akce: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti 
 Termín konání: Od 6.prosince 2018 do 11.ledna 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 16 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Projekt Čtenářské dílny systematicky a důsledně vyžaduje náměty, které zajišťují čtenářskou efektivitu a spontánnost pomocí didaktické interpretace. Pedagogové získají vhled do problematiky čtenářských dílen; vyzkoušejí si interpretaci literárních ukázek; získají seznam oceněných děl současné literatury pro děti a mládež, seznámí se s realizovanými nápady a podněty. Přijmou za své, že četba není povinným závazkem, ale radostí či dokonce potřebou. Přehled témat výuky • seznámení s typy čtenářských dílen, např. – Listujeme knihou, Portfolia knižních námětů a motivů; Mé Já a kniha; Tvořivá práce s knihou; Nej… kniha; Kritické myšlení s knihou, vlastní antologie literárních textů; • čtenářská dílna v představách žáků; • práce s tituly nominovaných a oceněných knih pro děti a mládež; • netradiční úkoly k podpoře čtenářství - rozhovory s literárním hrdinou; fiktivní dopisy autorům; imaginární rozhovor s autorem knihy; • motivace k četbě pomocí emotivních vzpomínek, vlastní fantazie a tvořivých schopností a dovedností; • konverzace nad prožitky s náměty kritického myšlení – kartičková metoda, dvojitý zápisník aj.; • úkoly zajišťující řešení problémů, které vedou k tvořivému úsilí a vytváření rozličných fabulací; • podněty k hodnotné seberealizaci; k podpoře rozumového vzdělávání - četba jako motor k učení; • využití literárních ukázek z knih Z. Malinského; J. Skácela; I. M. Jirouse; P. Skálové  
 Doporučeno pro: pedagogů ZŠ, odpovídající ročníky víceletých gymnázií 
 Lektor: Mgr. Blanka Rozehnalová Ph.D., katedra českého jazyka a literatury PdF UP
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 2900 Kč 
 Tematická náplň: Projekt Čtenářské dílny systematicky a důsledně vyžaduje náměty, které zajišťují čtenářskou efektivitu a spontánnost pomocí didaktické interpretace. Pedagogové získají vhled do problematiky čtenářských dílen; vyzkoušejí si interpretaci literárních ukázek; získají seznam oceněných děl současné literatury pro děti a mládež, seznámí se s realizovanými nápady a podněty. Přijmou za své, že četba není povinným závazkem, ale radostí či dokonce potřebou. Přehled témat výuky • seznámení s typy čtenářských dílen, např. – Listujeme knihou, Portfolia knižních námětů a motivů; Mé Já a kniha; Tvořivá práce s knihou; Nej… kniha; Kritické myšlení s knihou, vlastní antologie literárních textů; • čtenářská dílna v představách žáků; • práce s tituly nominovaných a oceněných knih pro děti a mládež; • netradiční úkoly k podpoře čtenářství - rozhovory s literárním hrdinou; fiktivní dopisy autorům; imaginární rozhovor s autorem knihy; • motivace k četbě pomocí emotivních vzpomínek, vlastní fantazie a tvořivých schopností a dovedností; • konverzace nad prožitky s náměty kritického myšlení – kartičková metoda, dvojitý zápisník aj.; • úkoly zajišťující řešení problémů, které vedou k tvořivému úsilí a vytváření rozličných fabulací; • podněty k hodnotné seberealizaci; k podpoře rozumového vzdělávání - četba jako motor k učení; • využití literárních ukázek z knih Z. Malinského; J. Skácela; I. M. Jirouse; P. Skálové V semináři se pedagogové seznámí s aktivitami čtenářských dílen, jež žáky nalaďují, motivují, napomáhají k dobrovolnému plnění úkolů, rozšiřují jejich znalosti, zlepšují čtenářské schopnosti a dovednosti. Všechny náměty musí respektovat rozličnou čtenářskou zkušenost a rozumovou schopnost jednotlivého žáka. 
 Poznámka: Seminář se koná dva dny (6. 12.2018 a 11.1.2019) a je vhodný do šablon OP VVV. (II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16h - Čtenářská gramotnost). 

Akce již proběhla