CCV Pardubice

    Čtenářská gramotnost v praxi při besídkách ke Dni matek
 Kód akce: 0407101 
 Název akce: Čtenářská gramotnost v praxi při besídkách ke Dni matek  
 Termín konání: 18.února 2020 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Seminář bude rozdělen do 2 částí: 1. teoretická část - a) čtenářská pregramotnost v předškolním věku - co je to, její význam pro děti předškolního věku, jak ji podpořit v MŠ, náměty na naplňování RVP PV v MŠ , b) vystoupení a besdíky s dětmi - informace a doporučení k nim, pomůcky a rekvizity , výchovně-vzdělávací práce s dětmi před a po vystoupení, význam prožitkového učení 2. praktická část - praktické náměty pro práci s dětmi - inspirace na 10 námětů s básněmi, písněmi , hudebně-pohybovými hrami a dramatizacemi s využitím netkané textilie, šátků, stuh, kroužků, papírových kytek, lana, které si účastníci semináře společně vyzkoušejí a dostanou k nim písemné materiály pro vlastní práci  
 Doporučeno pro: učite MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatele ŠD, pedagogy volného času 
 Lektor: Mgr. Iva Tomášková,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Seminář bude rozdělen do 2 částí: 1. teoretická část - a) čtenářská pregramotnost v předškolním věku - co je to, její význam pro děti předškolního věku, jak ji podpořit v MŠ, náměty na naplňování RVP PV v MŠ , b) vystoupení a besdíky s dětmi - informace a doporučení k nim, pomůcky a rekvizity , výchovně-vzdělávací práce s dětmi před a po vystoupení, význam prožitkového učení 2. praktická část - praktické náměty pro práci s dětmi - inspirace na 10 námětů s básněmi, písněmi , hudebně-pohybovými hrami a dramatizacemi s využitím netkané textilie, šátků, stuh, kroužků, papírových kytek, lana, které si účastníci semináře společně vyzkoušejí a dostanou k nim písemné materiály pro vlastní práci Cílem semináře je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků, podpořit a získávat dovednosti, znalosti a kompetence v oblasti čtenářské pregramotnosti . Ty pak umět aplikovat v praxi. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla