CCV Pardubice

    Podpora čtenářství
 Kód akce: 0405401 
 Název akce: Podpora čtenářství 
 Termín konání: 13.listopadu 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Ze všech stran se ozývají nářky nad malým zájmem dětí o knihu. Učitelé literární výchovy mají zodpovědný úkol přivést děti ke knize, ale ten nemůže být smysluplně splněn, jestliže se nadále pracuje s pojmy nezbytnost, nutnost, neodkladnost četby krásné literatury. Při zadávání hodnotných vhodných knih je potřeba nabídnout širokou škálu titulů, z nichž si může žák volit podle zájmů, intelektových předpokladů, a současně volit metodiku práce tak, aby se kniha stala životní potřebou, která náš život obohacuje. Seminář nabízí náměty pro literární výchovu, které zajišťují vytvoření přirozeného vztahu ke knize a motivují žáka k efektivnímu učení, k řešení problémů a k tvůrčím činnostem. Přehled témat výuky pamětné hry; vytvoření souboru knih podle různých rysů; vtipálkova knihovna; práce s knižními pojmy; kniha, jež nejvíce ovlivnila; konkrétní náměty pro četbu J. Nerudy, E. Frynty; I. Wernische atd  
 Doporučeno pro: učitele 1. a 2. stupně ZŠ, učitelé spec. škol 
 Lektor: Mgr. Blanka Rozehnalová Ph.D., katedra českého jazyka a literatury PdF UP
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Ze všech stran se ozývají nářky nad malým zájmem dětí o knihu. Učitelé literární výchovy mají zodpovědný úkol přivést děti ke knize, ale ten nemůže být smysluplně splněn, jestliže se nadále pracuje s pojmy nezbytnost, nutnost, neodkladnost četby krásné literatury. Při zadávání hodnotných vhodných knih je potřeba nabídnout širokou škálu titulů, z nichž si může žák volit podle zájmů, intelektových předpokladů, a současně volit metodiku práce tak, aby se kniha stala životní potřebou, která náš život obohacuje. Seminář nabízí náměty pro literární výchovu, které zajišťují vytvoření přirozeného vztahu ke knize a motivují žáka k efektivnímu učení, k řešení problémů a k tvůrčím činnostem. Přehled témat výuky pamětné hry; vytvoření souboru knih podle různých rysů; vtipálkova knihovna; práce s knižními pojmy; kniha, jež nejvíce ovlivnila; konkrétní náměty pro četbu J. Nerudy, E. Frynty; I. Wernische atd Respektování a důkladná znalost činitelů podílejících se na všestranném rozvoji žáků je předpokladem vhodného pedagogického působení. Cílem semináře je vypěstovat u žáků bibliofilský vztah ke knize. V semináři se dozvíme, co vše rozvíjí myšlení člověka a jeho osobnost, jaký je podíl knihy. Učitelé v interaktivním semináři docílí, že jejich žáci např.: vezmou dobrovolně do rukou knihu; procvičí své kreativní schopnosti; seznámí se oceněnými knižními tituly; pochopí úlohu ilustrace; vyhledají knihy podle určitých kritérií; provedou anketu o nejoblíbenější knihu  
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla