CCV Pardubice

    Čtenářské dílny jako prostředek k rozvoji čtenářství a čtenářské gramotnosti
 Kód akce: 0405380 
 Název akce: Čtenářské dílny jako prostředek k rozvoji čtenářství a čtenářské gramotnosti 
 Termín konání: Od 17.ledna 2018 do 5.června 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 32 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Projekt Čtenářské dílny systematicky a důsledně vyžaduje náměty, které zajišťují čtenářskou efektivitu a spontánnost pomocí didaktické interpretace. Pedagogové získají vhled do problematiky čtenářských dílen; vyzkoušejí si interpretaci literárních ukázek; získají seznam oceněných děl současné literatury pro děti a mládež, seznámí se s realizovanými nápady a podněty. Přijmou za své, že četba není povinným závazkem, ale radostí či dokonce potřebou. Přehled témat výuky • seznámení s typy čtenářských dílen, např. – Listujeme knihou, Portfolia knižních námětů a motivů; Mé Já a kniha; Tvořivá práce s knihou; Nej… kniha; Kritické myšlení s knihou, vlastní antologie literárních textů; • čtenářská dílna v představách žáků; • práce s tituly nominovaných a oceněných knih pro děti a mládež; • netradiční úkoly k podpoře čtenářství - rozhovory s literárním hrdinou; fiktivní dopisy autorům; imaginární rozhovor s autorem knihy; • motivace k četbě pomocí emotivních vzpomínek, vlastní fantazie a tvořivých schopností a dovedností; • konverzace nad prožitky s náměty kritického myšlení – kartičková metoda, dvojitý zápisník aj.; • úkoly zajišťující řešení problémů, které vedou k tvořivému úsilí a vytváření rozličných fabulací; • podněty k hodnotné seberealizaci; k podpoře rozumového vzdělávání - četba jako motor k učení; • podpora čtenářství motivačními náměty; • procvičování základních poznávacích procesů (vnímání, pozornost atd.); • zábavné čtení - metody pro uvědomělé čtení; • náměty pro slovní kreativitu a estetickou tvorbu; • rozvoj slovní zásoby; frazeologismy; • metody kritického myšlení (např. pětilístek, komentované čtení aj.); • ovlivňování hodnotové orientace žáků a jejich životních postojů; • hra s tituly – vytvoření souboru knih pro děti a mládež; • ukázky z děl L. Středy, I. Březinové, J. Cimického, V. Fischerové, L. Procházkové, M. Kratochvíla, V. Steklače, J. Lady aj.  
 Doporučeno pro: učitele českého jazyka na ZŠ, případně speciálních školách 
 Lektor: Mgr. Blanka Rozehnalová Ph.D., katedra českého jazyka a literatury PdF UP
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 6000 Kč 
 Tematická náplň: Projekt Čtenářské dílny systematicky a důsledně vyžaduje náměty, které zajišťují čtenářskou efektivitu a spontánnost pomocí didaktické interpretace. Pedagogové získají vhled do problematiky čtenářských dílen; vyzkoušejí si interpretaci literárních ukázek; získají seznam oceněných děl současné literatury pro děti a mládež, seznámí se s realizovanými nápady a podněty. Přijmou za své, že četba není povinným závazkem, ale radostí či dokonce potřebou. Přehled témat výuky • seznámení s typy čtenářských dílen, např. – Listujeme knihou, Portfolia knižních námětů a motivů; Mé Já a kniha; Tvořivá práce s knihou; Nej… kniha; Kritické myšlení s knihou, vlastní antologie literárních textů; • čtenářská dílna v představách žáků; • práce s tituly nominovaných a oceněných knih pro děti a mládež; • netradiční úkoly k podpoře čtenářství - rozhovory s literárním hrdinou; fiktivní dopisy autorům; imaginární rozhovor s autorem knihy; • motivace k četbě pomocí emotivních vzpomínek, vlastní fantazie a tvořivých schopností a dovedností; • konverzace nad prožitky s náměty kritického myšlení – kartičková metoda, dvojitý zápisník aj.; • úkoly zajišťující řešení problémů, které vedou k tvořivému úsilí a vytváření rozličných fabulací; • podněty k hodnotné seberealizaci; k podpoře rozumového vzdělávání - četba jako motor k učení; • podpora čtenářství motivačními náměty; • procvičování základních poznávacích procesů (vnímání, pozornost atd.); • zábavné čtení - metody pro uvědomělé čtení; • náměty pro slovní kreativitu a estetickou tvorbu; • rozvoj slovní zásoby; frazeologismy; • metody kritického myšlení (např. pětilístek, komentované čtení aj.); • ovlivňování hodnotové orientace žáků a jejich životních postojů; • hra s tituly – vytvoření souboru knih pro děti a mládež; • ukázky z děl L. Středy, I. Březinové, J. Cimického, V. Fischerové, L. Procházkové, M. Kratochvíla, V. Steklače, J. Lady aj. Cílem semináře je nejen zaujmout žáky v literární výchově vhodnými motivačními aktivitami, které zlepšují techniku čtení a současně vyvolávají potřebu čtení, ale současně nabídnout rozmanité spektrum námětů pro netradiční interpretaci literárních ukázek. Pomocí úkolů se stane LV zajímavější a oblíbenější, a ještě se žáci naučí mimo jiné: - pochopit vlastní pocity z četby; - reagovat na problémové otázky; - zlepšovat komunikativní dovednosti; - poznávat citové a volní stránky vlastní osobnosti; - rozlišovat pozitivní i negativní přístupy v sociální interakci; - pracovat na etickém kodexu  
 Poznámka: Seminář je rozdělen do 4 setkání (každé 8 hodin) Poplatek je za všechna setkání. Termíny: 17.1.2018. 18.1.2018, 4.6.2018. 5.6.2018 Seminář je vhodný pro zařazení do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla