CCV Pardubice

    Využití slohu k podpoře čtenářské gramotnosti I.
 Kód akce: 0404180 
 Název akce: Využití slohu k podpoře čtenářské gramotnosti I. 
 Termín konání: Od 14.září 2017 do 19.října 2017 od 09:00 
 Rozsah akce: 16 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení:  MHD č. 2, 6, 9, 13, 18, 19 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Cílem cyklu je inspirovat učitele, kteří hledají nové podněty pro práci s dětmi a literaturou. Smyslem je aktivně, formou prožitku, najít další možnosti jak rozvíjet čtenářskou gramotnost. Učitelé získají seznam doporučené literatury, vhodné literární ukázky, motivační aktivity a nápady jak s nimi pracovat, pracovní listy a didaktické testy s vhodnými metodickými postupy a řešeními úkolů. Aktivně se zúčastní ukázkového projektu na dané téma, vyzkouší si metody a formy práce rozvíjející čtenářskou gramotnost a zhodnotí výstupy z projektu. Vlastním prožitkem si učitel uvědomí význam sebehodnocení pro osobní rozvoj žáka.  
 Doporučeno pro: učitele 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií 
 Lektor: Mgr. Hana Veselková,
Mgr. Jiřina Finsterlová,
 
 Garant: Mgr. Táňa Topičová 
 Účastnický poplatek: 2900 Kč 
 Tematická náplň: 1. setkání: časové dotace 8 vyučovacích hodin • Doporučená literatura a zdroje odborná literatura k výuce slohu, webové stránky, vhodné literární texty • Slohová pravidla, koncept sestavení základních slohových pravidel, práce s konceptem, samostatné tvoření projevu • Motivační aktivity výběr témat pro různé druhy popisu, netradiční témata a názvy, pozorovací schopnosti, cvičení na vizuální a sluchovou paměť, praktické užití • Slohové útvary, druhy popisu (doporučeno do 6. ročníku) úkoly a slohová cvičení, využití literárních ukázek, jazykové prostředky, osnova, ukázky slohových prací, práce se stylistickými nedostatky, rozbor textu, porozumění textu, uspořádání textu podle časové posloupnosti, ukázky vyučovacích hodin s propojením slohu, literatury a mluvnice, netradiční nápady, tvůrčí psaní, pracovní listy (WORD, SMART Notebook 11, Microsoft PowerPoint 2010) - popis podle obrázkového návodu, popis budovy, popis pracovního postupu, popis postavy, zvířete, popis předmětu, popis pokoje • Projektové vyučování seznámení s projektem „Neznámé zvíře“ – propojení slohu, jazyka, literatury, využití literatury (např.: O. D. West: Africké pohádky, Miloš Macourek: Živočichopis) mezipředmětové vztahy, průřezová témata: osobnostně sociální výchova, environmentální výchova, mediální výchova • Praktická činnost aktivní zapojení zúčastněných, práce s textem, tvůrčí psaní 2. setkání: časové dotace 8 vyučovacích hodin • Tematické rozvržení v jednotlivých ročnících návrh výuky slohu v souladu s RVP ZV a Standardy pro základní vzdělávání, naplnění očekávaných výstupů • Tvůrčí psaní principy tvořivého psaní, podmínky, metody, prezentace žákovských prací, literární soutěže, metody sebehodnocení • Ukázky prací práce s chybou, se stylistickými nedostatky, úkoly a slohová cvičení, rozbor textu, porozumění textu, prostředky pro dosažení živosti • Slohové útvary, popis (doporučeno pro 7. ročník) motivační aktivity, využití literárních ukázek, slohová pravidla, jazykové prostředky, osnova, uspořádání textu podle časové posloupnosti, ukázky vyučovacích hodin s propojením slohu, literatury a mluvnice, netradiční nápady, názvy, pracovní listy (WORD, SMART Notebook 11, Microsoft PowerPoint 2010) - líčení, charakteristika, popis uměleckého díla, popis pracovního postupu, popis předmětu • Projektové vyučování seznámení s projektem „Doma je hezky“ – propojení slohu, jazyka, literatury, využití literatury (např.: L. Špaček: Tereza, etiketa pro dívky, Špaček v porcelánu), mezipředmětové vztahy, průřezová témata: osobnostně sociální výchova, environmentální výchova, mediální výchova • Praktická činnost aktivní zapojení zúčastněných, práce s textem, tvůrčí psaní 
 Poznámka: Vzdělávací program proběhne ve dvou dnech: 14.9.+19.10.2017, vždy 9-16 hodin. Poplatek je za obě části. Program je vhodný k zařazení do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla