CCV Pardubice

    Didaktické hry a objevování ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ
 Kód akce: 0308191 
 Název akce: Didaktické hry a objevování ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ 
 Termín konání: 12.června 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Seminář je věnován zařazování aktivit herního typu a objevování do vyučování matematice na 1. stupni ZŠ. Cílem je ukázat na konkrétních příkladech možnosti, které aktivity herního a soutěžního typu a objevování přinášejí do vyučování matematice, a na příkladech ukázat jejich možnosti pro žáky 1. stupně ZŠ.  
 Doporučeno pro: učitele 1. stupně ZŠ 
 Lektor: Prof. RNDr. Jarmila Novotná CSc., katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: V oblasti didaktických her a aktivit herního a soutěžního typu budou diskutována tato témata: Zařazení didaktických her do vyučování matematice na 1. stupni ZŠ. Funkce herních aktivit ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ. Ukázky konkrétních her vhodných pro vyučování matematice. Zařazení didaktických her do vyučování na 1. stupni ZŠ. Funkce herních aktivit ve vyučování matematice. Ukázky konkrétních her vhodných pro vyučování matematice na 1. stupni ZŠ. Diskuse o možnostech zařazení her do vyučování matematice na 1. stupni ZŠ jak v závislosti na věku, tak i na úrovni matematických znalostí a dovedností žáků. (4 hodiny) V oblasti objevování budou diskutována hlavně tato témata: Příprava aktivit pro objevování v matematice na 1. stupni ZŠ. Od konkrétních modelů k obecnějším vztahům. Komunikace mezi žákem a učitelem a mezi žáky. Zařazování návodů a rozšíření. Vysvětlování a dokazování. Ukázky vhodných situací. (4 hodiny) Cílem semináře je nabídnout učitelům 1. stupně ZŠ náměty, jak při výuce matematiky zvýšit porozumění žáků matematice, motivaci žáků, zdůraznit mezipředmětové vztahy a význam matematiky pro běžný život. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla