CCV Pardubice

    Problémové situace ve třídě MŠ
 Kód akce: 0259381 
 Název akce: Problémové situace ve třídě MŠ 
 Termín konání: 20.dubna 2018 od 08:30 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: Sebezkušenostní seminář zaměřený na bližší porozumění a rozšíření výchovných možností při práci s problémovými dětmi, popř. v komunikaci s jejich rodiči. Součástí semináře bude mapování možností při řešení problematických situací dle námětů účastnic a praktické vyzkoušení možných postupů se zpětnou vazbou o jejich účinnosti. Cílem semináře bude vytvořit prostor pro sdílení obtížné situace, pro diskusi a vyzkoušení možných postupů. V semináři budou využity techniky skupinové práce, práce ve dvojicích, brainstorming, diskuse a situační učení. 
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: PhDr. Kateřina Pešková, speciální pedagog
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Sebezkušenostní seminář zaměřený na bližší porozumění a rozšíření výchovných možností při práci s problémovými dětmi, popř. v komunikaci s jejich rodiči. Součástí semináře bude mapování možností při řešení problematických situací dle námětů účastnic a praktické vyzkoušení možných postupů se zpětnou vazbou o jejich účinnosti. Cílem semináře bude vytvořit prostor pro sdílení obtížné situace, pro diskusi a vyzkoušení možných postupů. V semináři budou využity techniky skupinové práce, práce ve dvojicích, brainstorming, diskuse a situační učení. Seminář vybaví účastníky technikami, které pomohou zlepšit koncentraci a pozornost žáků, naučí, jak s žáky efektivně střídat chvíle soustředění a relaxace. 
 Poznámka:  

Akce již proběhla