CCV Pardubice

    Pochvaly a tresty v MŠ
 Kód akce: 0257181 
 Název akce: Pochvaly a tresty v MŠ 
 Termín konání: 21.února 2018 od 08:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: - odměny a tresty ve výchově dětí - možnosti respektujícího výchovného vedení dětí - základní zásady výchovného vedení dětí ve skupině - způsob vyžadování oprávněných požadavků - práce s přirozenými důsledky - konkrétní činnosti a náměty k podpoře vzájemného respektu mezi dětmi  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: PhDr. Kateřina Pešková, speciální pedagog
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň: - odměny a tresty ve výchově dětí - možnosti respektujícího výchovného vedení dětí - základní zásady výchovného vedení dětí ve skupině - způsob vyžadování oprávněných požadavků - práce s přirozenými důsledky - konkrétní činnosti a náměty k podpoře vzájemného respektu mezi dětmi Seznámit se s problematikou odměn a trestů ve výchově dětí, s vhodnými postupy při jejich využívání. Osvojit si základní zásady přístupu k dětem předškolního věku a způsobu jejich oceňování a výchovného vedení. Získat informace a konkrétní náměty k podpoře vzájemného respektování mezi dětmi i vyjadřování respektu a ocenění ze strany učitelky MŠ. 
 Poznámka:  

Akce již proběhla