CCV Pardubice

    Pedagogická diagnostika v předškolním vzdělávání
 Kód akce: 0247101 
 Název akce: Pedagogická diagnostika v předškolním vzdělávání 
 Termín konání: 29.května 2020 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Pedagogická diagnostika je nejen jedním z východisek přípravy PLPP či IVP, ale měla by být i nedílnou součástí práce učitele ve třídě MŠ. Učitel by měl být připravený diagnostikovat nejenom vědomosti a dovednosti dětí, ale také jejich aktuálních možnosti, styly učení a další potenciality dítěte, vztah mezi dětmi i klima školní třídy. Modul je vstupem do pedagogické diagnostiky. Učivo / obsah výuky: ● diagnostická kompetence pedagoga; ● diagnostický postup; ● diagnostické metody v práci učitele; ● řešení modelových situací. Postupy výuky: ● aktivizují výklad doplněný ukázkami dobré praxe z činnosti MŠ; ● řízená diskuse nad příklady dobré praxe; ● skupinová práce – využívání diagnostických postupů v práci učitele MŠ.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Světlana Drábová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Pedagogická diagnostika je nejen jedním z východisek přípravy PLPP či IVP, ale měla by být i nedílnou součástí práce učitele ve třídě MŠ. Učitel by měl být připravený diagnostikovat nejenom vědomosti a dovednosti dětí, ale také jejich aktuálních možnosti, styly učení a další potenciality dítěte, vztah mezi dětmi i klima školní třídy. Modul je vstupem do pedagogické diagnostiky. Učivo / obsah výuky: ● diagnostická kompetence pedagoga; ● diagnostický postup; ● diagnostické metody v práci učitele; ● řešení modelových situací. Postupy výuky: ● aktivizují výklad doplněný ukázkami dobré praxe z činnosti MŠ; ● řízená diskuse nad příklady dobré praxe; ● skupinová práce – využívání diagnostických postupů v práci učitele MŠ. Účastník modulu bude připraven: a) uvažovat o možnostech využití pedagogické diagnostiky ve své práci; b) využívat ve své práci některé z metod pedagogické diagnostiky.  
 Poznámka:  

Akce již proběhla