CCV Pardubice

    Čtenářská pregramotnost
 Kód akce: 0239301 
 Název akce: Čtenářská pregramotnost 
 Termín konání: 21.února 2020 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Workshop bude zaměřen na podporu profesního růstu pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské pregramotnosti, především získáním praktických dovedností a postojů potřebných k předávání základů předčtenářských dovedností dětem předškolního věku v mateřské škole. - Cíle předškolního vzdělávání v oblasti čtenářské pregramotnosti - Vytváření vztahu ke knize – aktivizační způsoby práce s knihou + zadání úkolu (přinést knihu vhodnou pro práci v mateřské škole) – 1 hodina - Učitelka jako motivační činitel při vytváření vztahu k četbě – rozvoj praktických dovedností v oblasti hlasové a výrazové techniky čtení a vyprávění – 2 hodiny - Podmínky pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a čtenářské strategie– 1 hodina - Rozvíjení schopnosti porozumět příběhu - Práce s říkadlem, hledání příběhů v lidových říkadlech a písničkách – práce s textem - 2 hodiny - Rozvíjení schopnosti porozumět příběhu, způsoby kladení otázek směřujících k pochopení textu, přehled knih vhodných pro práci v mateřské škole - Divadlo Kamischibai – práce s pohádkovým kufříkem – 1 hodina - Četba a vyprávění textu – použití výrazových prostředků, zapojení dětí do četby – 1 hodina  
 Doporučeno pro: učitelé MŠ 
 Lektor: Mgr. Markéta Světlíková,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Workshop bude zaměřen na podporu profesního růstu pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské pregramotnosti, především získáním praktických dovedností a postojů potřebných k předávání základů předčtenářských dovedností dětem předškolního věku v mateřské škole. - Cíle předškolního vzdělávání v oblasti čtenářské pregramotnosti - Vytváření vztahu ke knize – aktivizační způsoby práce s knihou + zadání úkolu (přinést knihu vhodnou pro práci v mateřské škole) - Učitelka jako motivační činitel při vytváření vztahu k četbě – rozvoj praktických dovedností v oblasti hlasové a výrazové techniky čtení a vyprávění – 2 hodiny - Podmínky pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a čtenářské strategie - Rozvíjení schopnosti porozumět příběhu - Práce s říkadlem, hledání příběhů v lidových říkadlech a písničkách – práce s textem - Rozvíjení schopnosti porozumět příběhu, způsoby kladení otázek směřujících k pochopení textu, přehled knih vhodných pro práci v mateřské škole - Divadlo Kamischibai – práce s pohádkovým kufříkem - Četba a vyprávění textu – použití výrazových prostředků, zapojení dětí do četby Cílem workshopu je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské pregramotnosti. Výstupy: učitelky a učitelé si ujasní cíle a podmínky pro rozvoj čtenářské pregramotnosti - odnesou si praktické dovednosti aktivizačních způsobů práce s knihou - dovednosti v oblasti výrazových prostředků při četbě a vyprávění - inspiraci k rozvoji dovedností předcházejících čtení - pomůcky pro rozvoj čtenářské pregramotnosti  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla