CCV Pardubice

    Veselé kolektivní logopedické chvilky
 Kód akce: 0237191 
 Název akce: Veselé kolektivní logopedické chvilky 
 Termín konání: 16.dubna 2019 od 12:30 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Seminář zaměřený na plánování a tvorbu preventivních logopedických programů v MŠ. Součástí semináře je seznámení s variabilitou struktury a obsahu logopedických chvilek - účastnice si vytvoří základní strukturu logopedické chvilky vhodnou pro jejich skupinu dětí a dle možnosti zařízení, ve kterém pracují. Vyzkoušejí si některé činnosti a hry, které budou tvořit základ zásobníku her na posilování mluvního projevu. Seznámí se s možnostmi využití konkrétních pomůcek a s doporučenou literaturou. Pozornost bude věnována také zásadám podpory mluvního vývoje a pracovních návyků dětí předškolního věku, pedagogické diagnostice a možnostem a úskalím spolupráce s rodinou. Plánování logopedických chvilek, jejich struktura. Dechová a artikulační cvičení. Gymnastika mluvidel. Jemná grafomotorika. Praktické vyzkoušení vybraných cvičení z praxe, výměna zkušeností z preventivní praxe. Zásobník.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ, logopedické asistenty  
 Lektor: PhDr. Kateřina Pešková, speciální pedagog
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Seminář zaměřený na plánování a tvorbu preventivních logopedických programů v MŠ. Součástí semináře je seznámení s variabilitou struktury a obsahu logopedických chvilek - účastnice si vytvoří základní strukturu logopedické chvilky vhodnou pro jejich skupinu dětí a dle možnosti zařízení, ve kterém pracují. Vyzkoušejí si některé činnosti a hry, které budou tvořit základ zásobníku her na posilování mluvního projevu. Seznámí se s možnostmi využití konkrétních pomůcek a s doporučenou literaturou. Pozornost bude věnována také zásadám podpory mluvního vývoje a pracovních návyků dětí předškolního věku, pedagogické diagnostice a možnostem a úskalím spolupráce s rodinou. Plánování logopedických chvilek, jejich struktura. Dechová a artikulační cvičení. Gymnastika mluvidel. Jemná grafomotorika. Praktické vyzkoušení vybraných cvičení z praxe, výměna zkušeností z preventivní praxe. Zásobník. Předat účastníkům semináře zkušenosti z praxe lektorky, návody na činnosti, které mohou pomoci k rozvoji komunikačních schopností dětí předškolního i školního věku.  
 Poznámka:  

Akce již proběhla