CCV Pardubice

    Komunikace s rodičem a dítětem ve vypjatých situacích, prvky šikany v MŠ
 Kód akce: 0236191 
 Název akce: Komunikace s rodičem a dítětem ve vypjatých situacích, prvky šikany v MŠ 
 Termín konání: 16.dubna 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: - projevy problematického klimatu ve třídě a prvky šikany v MŠ - konkrétní činnosti a techniky na zlepšení - komunikace a spolupráce mezi dětmi - zásady efektivní komunikace s dospělými i dětmi - příprava a realizace rozhovoru s rodiči 
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: PhDr. Kateřina Pešková, speciální pedagog
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: - projevy problematického klimatu ve třídě a prvky šikany v MŠ - konkrétní činnosti a techniky na zlepšení - komunikace a spolupráce mezi dětmi - zásady efektivní komunikace s dospělými i dětmi - příprava a realizace rozhovoru s rodiči Získat informace o úskalích komunikace s rodičem ve vypjatých situacích a s možnými projevy šikany v MŠ. Seznámit se se základními zásadami efektivní komunikace s dospělými i dětmi. Osvojit si postup při přípravě a realizaci rozhovoru s rodiči o problémech jejich dítěte. Vyzkoušet si konkrétní postupy a možné reakce na prvky šikany v MŠ. 
 Poznámka:  

Akce již proběhla