CCV Pardubice

    Možnosti rozvoje předčtenářské gramotnosti
 Kód akce: 0234391 
 Název akce: Možnosti rozvoje předčtenářské gramotnosti 
 Termín konání: 21.května 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na představení různých strategií, forem a metod práce podporujících rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí předškolního věku. Podrobnější obsah, včetně dílčí hodinové dotace: I. Čtenářská gramotnost, vymezení pojmu, význam pro výuku čtenářství, podmínky rozvoje čtenářské gramotnosti v MŠ (2 hodiny) II. Roviny, strategie čtenářské gramotnosti, vymezení pojmů, schéma pro plánování výuky rozvíjející čtenářskou gramotnost (aktivity před čtením, při čtení a po čtení), nabídka metod a způsobů práce s nečtenáři (2 hodiny) III. Poskytování zpětné vazby, sebehodnocení, modelování a poskytování zpětné vazby, stanovení cílů vlastního učení dítěte (2 hodiny) IV. Podpora čtenářství a prohlubování vztahu ke knize, výběr vhodných textů, pomůcek, nabídka různých metod a činností vedoucích k podpoře čtenářství (praktické zkušenosti) (2 hodiny)  
 Doporučeno pro: učitelé MŠ 
 Lektor: Mgr. Dita Nastoupilová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na představení různých strategií, forem a metod práce podporujících rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí předškolního věku. Podrobnější obsah, včetně dílčí hodinové dotace: I. Čtenářská gramotnost, vymezení pojmu, význam pro výuku čtenářství, podmínky rozvoje čtenářské gramotnosti v MŠ II. Roviny, strategie čtenářské gramotnosti, vymezení pojmů, schéma pro plánování výuky rozvíjející čtenářskou gramotnost (aktivity před čtením, při čtení a po čtení), nabídka metod a způsobů práce s nečtenáři III. Poskytování zpětné vazby, sebehodnocení, modelování a poskytování zpětné vazby, stanovení cílů vlastního učení dítěte IV. Podpora čtenářství a prohlubování vztahu ke knize, výběr vhodných textů, pomůcek, nabídka různých metod a činností vedoucích k podpoře čtenářství (praktické zkušenosti) Účastníci: -porozumí pojmu čtenářská gramotnost a seznámí se s různými postupy pro její rozvíjení -seznámí se s jednotlivými rovinami a strategiemi čtenářské dovednosti -naučí se plánovat výuku rozvíjející čtenářskou gramotnost (aktivity před čtením, při čtení a po čtení) -seznámí se s metodami aktivního učení, které napomáhají rozvoji čtenářské gramotnosti u nečtenářů -budou seznámeni s různými metodami vyhodnocování, sebehodnocení -naučí se modelovat a poskytovat zpětnou vazbu -na základě nabídnutých činností budou schopni souběžně s rozvojem čtenářství rozvíjet u dítěte předškolního věku i jeho sociální dovednosti a vlastní tvorbu -vyzkouší si jednotlivé aktivity a metody určené k rozvíjení čtenářské gramotnosti u nečtenářů  
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla