CCV Pardubice

    Proč si děti vzájemně ubližují - projevy příznaků šikany v MŠ
 Kód akce: 0233101 
 Název akce: Proč si děti vzájemně ubližují - projevy příznaků šikany v MŠ  
 Termín konání:  9.prosince 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: 1. Šikana – její charakteristika - podmínky a příčiny vzniku šikany • osobnost šikanujícího, osobnost oběti • formy /příznaky/ agrese MŠ - náklonnost x moc, krutost… 2. Varovné signály šikany (signály pro pedagoga ve škole, signály pro rodiče) • jak rozlišit škádlení od šikanování-obecné rozdíly • podezřelé vnější epizody – „legrace“ • projev ši /nepřímý, přímý/ • nutnost spolupráce s odborníky 3. Rozdíly mezi šikanováním a škádlením v rozlišení • záměru • motivace • postoji • citlivosti • zranitelnosti • emočním stavu 4. Obtíže při identifikaci šikany • strach a masivní obrana • skrytost a její nepřístupnost • neostrost hranic /šikana x škádlení/ • spektrum různorodosti chování 5. Řešení šikanování • pedagogická opatření • způsob vedení při vyšetřování šikany • postoje rodičů aktérů 6. Prevence šikany • primární prevence • sekundární prevence 6. Odkazy: Metodický pokyn MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování v MŠ, ZŠ Bezplatné telefonní linky – informace, charakteristiky Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 7. Diskuse  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová, speciální pedagog, Olomouc
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: 1. Šikana – její charakteristika - podmínky a příčiny vzniku šikany • osobnost šikanujícího, osobnost oběti • formy /příznaky/ agrese MŠ - náklonnost x moc, krutost… 2. Varovné signály šikany (signály pro pedagoga ve škole, signály pro rodiče) • jak rozlišit škádlení od šikanování-obecné rozdíly • podezřelé vnější epizody – „legrace“ • projev ši /nepřímý, přímý/ • nutnost spolupráce s odborníky 3. Rozdíly mezi šikanováním a škádlením v rozlišení • záměru • motivace • postoji • citlivosti • zranitelnosti • emočním stavu 4. Obtíže při identifikaci šikany • strach a masivní obrana • skrytost a její nepřístupnost • neostrost hranic /šikana x škádlení/ • spektrum různorodosti chování 5. Řešení šikanování • pedagogická opatření • způsob vedení při vyšetřování šikany • postoje rodičů aktérů 6. Prevence šikany • primární prevence • sekundární prevence 6. Odkazy: Metodický pokyn MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování v MŠ, ZŠ Bezplatné telefonní linky – informace, charakteristiky Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 7. Diskuse Informace upozorňující na zárodky a možnosti řešení negativního společenského jevu - příznaků rodící se šikany již v MŠ. Popírání této skutečnosti je nebezpečnou chybou. Skrytá neléčená šikana v mateřské škole působí velké škody a trápení, která zasáhnou děti, rodiče i pedagogy.  
 Poznámka:  

Akce již proběhla