CCV Pardubice

    Individualizace ve vzdělávání předškoláka před nástupem školní docházky
 Kód akce: 0229101 
 Název akce: Individualizace ve vzdělávání předškoláka před nástupem školní docházky 
 Termín konání: 10.října 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Seminář se bude zabývat výchovou a vzděláváním dětí v posledním roce před nástupem povinné školní docházky a seznámí účastníky se specifiky ve vývoji dětí v tomto období. Seminář nabídne základní teoretické informace a legislativní zakotvení pojmů, které jsou důležité znát zejména v období zápisů do ZŠ. Účastníkům budou představeny konkrétní techniky a metody práce s dětmi před nástupem do školy, budou představeny pomůcky a pracovní listy, díky kterým bude možné nejenom zjistit, jak které dítě je pro školu připravené, ale které rovněž napomohou jejich dalšímu rozvoji s ohledem na specifika vývoje každého dítěte. Obsah – témata • Základní pojmy – 1 hod. • Legislativní zakotvení pojmů – 1 hod. • Klíčové kompetence a oblasti důležité pro zdravý rozvoj předškoláka – 1 hod. • Specifika a rizika při práci s dětmi s nerovnoměrným vývojem – 2 hod. • Představení pomůcek, kasuistik a konkrétních postupů a metod práce – 2 hod. • Zkušenosti z praxe účastníků – vzájemné sdílení – a doporučené zdroje - 1 hod.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, asistenty pedagoga 
 Lektor: Mgr. Helena Vlčková, speciální psycholog SPC Poděbrady
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Seminář se bude zabývat výchovou a vzděláváním dětí v posledním roce před nástupem povinné školní docházky a seznámí účastníky se specifiky ve vývoji dětí v tomto období. Seminář nabídne základní teoretické informace a legislativní zakotvení pojmů, které jsou důležité znát zejména v období zápisů do ZŠ. Účastníkům budou představeny konkrétní techniky a metody práce s dětmi před nástupem do školy, budou představeny pomůcky a pracovní listy, díky kterým bude možné nejenom zjistit, jak které dítě je pro školu připravené, ale které rovněž napomohou jejich dalšímu rozvoji s ohledem na specifika vývoje každého dítěte. Obsah – témata • Základní pojmy – 1 hod. • Legislativní zakotvení pojmů – 1 hod. • Klíčové kompetence a oblasti důležité pro zdravý rozvoj předškoláka – 1 hod. • Specifika a rizika při práci s dětmi s nerovnoměrným vývojem – 2 hod. • Představení pomůcek, kasuistik a konkrétních postupů a metod práce – 2 hod. • Zkušenosti z praxe účastníků – vzájemné sdílení – a doporučené zdroje - 1 hod. Cílem vzdělávacího programu je zorientovat se v teoretických a legislativních pojmech a jejich přenesení do praxe pedagoga MŠ. Seminář by měl pomoci pedagogům porozumět odlišnostem ve výkonu dětí před nástupem povinné školní docházky a ukázat konkrétní postupy a metody práce včetně pomůcek, které pomohou u dětí nastartovat úspěšný vstup do školy. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla