CCV Pardubice

    Rozumím, chci poznat, zkoumám aneb Čtenářská gramotnost v praxi MŠ - webinář
 Kód akce: 0227111 
 Název akce: Rozumím, chci poznat, zkoumám aneb Čtenářská gramotnost v praxi MŠ - webinář 
 Termín konání: Od 21.října 2020 do 22.října 2020 od 08:30 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: on - line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Vzdělávací program bude zaměřen na podporu profesního růstu pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské pregramotnosti především získáním praktických dovedností a postojů potřebných k předávání základů předčtenářských dovedností dětem předškolního věku v mateřské škole. Program probíhá formou praktického semináře. Prostřednictvím vhodné dětské literatury (pohádek a příběhů) rozvíjet nejen předčtenářskou, ale i sociální gramotnost dětí, podporovat jejich socializaci a eliminovat nežádoucí chování nejen v mateřské škole. Praktický seminář je zaměřený na práci s lidovými i autorskými literárními texty, samozřejmě s využitím prožitkového učení a dramatické výchovy. Vyzkoušíme si různé možné vstupy do pohádek, mapování témat, které pohádka nabízí nejen pro poznatkové, ale i pro sociální učení dětí, zkusíme společně příběhy rozehrávat prostřednictvím konkrétních činností, kde nebude chybět rytmus, rým, písnička a kde děti nejen že porozumí příběhu, ale současně prostřednictvím reflexe získají zkušenost pro svůj vlastní život mezi lidmi. Prozkoumáme, že východiska k práci s příběhem mohou být různá (knížka, básnička, písnička, pohádka, situace atd.) Práce s příběhy z dětské literatury bude mít 3 části: 1. Východiska k práci s příběhem a hravé vstupy do příběhů 2. Ukázka práce s konkrétními pohádkami 3. Praktická dílna, kde si z gruntu vyzkoušíme, jak postupovat od výběru příběhu k jeho naplnění při hře s dětmi. Celý seminář bude doplněn odborně vedenými reflexemi jednotlivých částí (formulace cílů a výstupů, uplatnění čtenářských strategií, reflexe použitých metod, postupů i činností.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Hana Švejdová, lektorka a autorka metodických brožur
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Vzdělávací program bude zaměřen na podporu profesního růstu pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské pregramotnosti především získáním praktických dovedností a postojů potřebných k předávání základů předčtenářských dovedností dětem předškolního věku v mateřské škole. Program probíhá formou praktického semináře. Prostřednictvím vhodné dětské literatury (pohádek a příběhů) rozvíjet nejen předčtenářskou, ale i sociální gramotnost dětí, podporovat jejich socializaci a eliminovat nežádoucí chování nejen v mateřské škole. Praktický seminář je zaměřený na práci s lidovými i autorskými literárními texty, samozřejmě s využitím prožitkového učení a dramatické výchovy. Vyzkoušíme si různé možné vstupy do pohádek, mapování témat, které pohádka nabízí nejen pro poznatkové, ale i pro sociální učení dětí, zkusíme společně příběhy rozehrávat prostřednictvím konkrétních činností, kde nebude chybět rytmus, rým, písnička a kde děti nejen že porozumí příběhu, ale současně prostřednictvím reflexe získají zkušenost pro svůj vlastní život mezi lidmi. Prozkoumáme, že východiska k práci s příběhem mohou být různá (knížka, básnička, písnička, pohádka, situace atd.) Práce s příběhy z dětské literatury bude mít 3 části: 1. Východiska k práci s příběhem a hravé vstupy do příběhů 2. Ukázka práce s konkrétními pohádkami 3. Praktická dílna, kde si z gruntu vyzkoušíme, jak postupovat od výběru příběhu k jeho naplnění při hře s dětmi. Celý seminář bude doplněn odborně vedenými reflexemi jednotlivých částí (formulace cílů a výstupů, uplatnění čtenářských strategií, reflexe použitých metod, postupů i činností. Cílem semináře je: - podpořit profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské pregramotnosti - ujasnění si cílů čtenářské pregramotnosti, které nejsou v RVPPV explicitně vymezené a jsou prioritně zastoupené v oblasti dítě a jeho psychika - seznámit se se strategiemi čtenářské pregramotnosti a jejich využitím v praxi - zažít prakticky příklady dobré praxe Výstupy: - učitelky a učitelé si ujasní cíle, podmínky a strategie pro rozvoj čtenářské pregramotnosti - učitelky a učitelé si odnesou praktické dovednosti aktivizačních způsobů práce s příběhem a knížkou, v praxi si vyzkouší vhodné metody práce - učitelky a učitelé se seznámí s příklady dobré praxe ve smyslu Jak učit děti porozumět textu a získají inspiraci k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. Weminář proběhne on - line formou v následujících termínech: 21. 10. 8:30-10:00 hod.,10:30-12:00 hod. a 22. 10. 8:30-10:00 hod., 10:30-12:00 hod.  

Akce zrušena