CCV Pardubice

    Lhaní u dětí předškolního věku
 Kód akce: 0222101 
 Název akce: Lhaní u dětí předškolního věku 
 Termín konání: 12.listopadu 2019 od 08:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: - pravda a lež z hlediska malého dítěte - objevování kategorie pravdy a nepravdy, skutečného a smyšleného v rámci vývoje dítěte - typy lhaní a jejich příčiny, jak je rozlišit - úkol dospělých - jak reagovat na lhaní dítěte, jak nabízet jiné alternativy řešení náročných situací - rozvoj mluvního projevu dětí (vyjadřování svých potřeb, emočních stavů apod.) jako prevence lhaní - práce s chybou (náprava, omluva a přijetí omluvy) jako prevence lhaní  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: PhDr. Kateřina Pešková, speciální pedagog
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň: - pravda a lež z hlediska malého dítěte - objevování kategorie pravdy a nepravdy, skutečného a smyšleného v rámci vývoje dítěte - typy lhaní a jejich příčiny, jak je rozlišit - úkol dospělých - jak reagovat na lhaní dítěte, jak nabízet jiné alternativy řešení náročných situací - rozvoj mluvního projevu dětí (vyjadřování svých potřeb, emočních stavů apod.) jako prevence lhaní - práce s chybou (náprava, omluva a přijetí omluvy) jako prevence lhaní Získat informace o přirozeném vývoji dítěte při objevování pravdy a nepravdy. Seznámit se s možnostmi jak tento přirozený vývoj podporovat. Získat informace o způsobu rozlišování jednotlivých typů lhaní a toho, co dítě ke lhaní vede a proč je pro další vývoj dítěte důležitý citlivý přístup dospělých. Osvojit si vhodný přístup a reakce na lhaní dítěte. Součástí semináře je také nácvik postupů, které vedou k prevenci lhaní u dětí. Bude využívána práce v menších skupinkách a interaktivní činnosti se sebezkušeností pedagogů. 
 Poznámka:  

Akce již proběhla