CCV Pardubice

    Individualizace vzdělávání v praxi mateřské školy
 Kód akce: 0220401 
 Název akce: Individualizace vzdělávání v praxi mateřské školy 
 Termín konání:  9.prosince 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: „STOPKA VYKUKUJE, TAK S NÍ ZAZVOŇ, V KAŽDÉM JABLÍČKU JE MALÁ JABLOŇ“ aneb INDIVIDUALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ v praxi MŠ • Seminář reaguje na potřebu MŠ orientovat se v oblasti praktické realizace požadavku RVP PV na individualizaci vzdělávání při naplňování ŠVP PV v konkrétním prostředí – 0,5 hodiny • Teoretická východiska, která souvisí s tématem individualizace – 0,5 hodiny • Praktické činnosti se zaměřením na přístup k individualizaci vzdělávání v oblasti obsahu vzdělávání v mateřské škole v souladu s RVPPV. Příklady kritérií a ukazatelů pro pedagogické hodnocení a sledování vybraných cílových dovedností dítěte v souvislosti s trendy současné pedagogiky i se zaměřením na rozvoj funkčních gramotností - 5 hodin • Základní postupy při hodnocení dětí v souvislosti s plánováním vzdělávání ve vztahu k individuálním možnostem, schopnostem a potřebám každého dítěte (ne podle věku), hodnocení postupů a výsledků vzdělávání, orientaci v pedagogické dokumentaci - 2 hodiny  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Hana Švejdová, lektorka a autorka metodických brožur
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: „STOPKA VYKUKUJE, TAK S NÍ ZAZVOŇ, V KAŽDÉM JABLÍČKU JE MALÁ JABLOŇ“ aneb INDIVIDUALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ v praxi MŠ • Seminář reaguje na potřebu MŠ orientovat se v oblasti praktické realizace požadavku RVP PV na individualizaci vzdělávání při naplňování ŠVP PV v konkrétním prostředí • Teoretická východiska, která souvisí s tématem individualizace • Praktické činnosti se zaměřením na přístup k individualizaci vzdělávání v oblasti obsahu vzdělávání v mateřské škole v souladu s RVPPV. Příklady kritérií a ukazatelů pro pedagogické hodnocení a sledování vybraných cílových dovedností dítěte v souvislosti s trendy současné pedagogiky i se zaměřením na rozvoj funkčních gramotností • Základní postupy při hodnocení dětí v souvislosti s plánováním vzdělávání ve vztahu k individuálním možnostem, schopnostem a potřebám každého dítěte (ne podle věku), hodnocení postupů a výsledků vzdělávání, orientaci v pedagogické dokumentaci Cílem semináře je poskytnou účastníkům důležité informace, týkajících se teoretických východisek (RVP, PV) a praktických postupů, jak přistupovat k individualizaci vzdělávání v rámci třídy MŠ. 
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV. 

Akce zrušena