CCV Pardubice

    Včelka Bee-Bot v akci
 Kód akce: 0219101 
 Název akce: Včelka Bee-Bot v akci 
 Termín konání: 15.listopadu 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Workshop “Včelka Bee-Bot v akci” je určen zejména pro pedagogy, kteří budou pracovat s programovatelnou robotickou včelkou Bee-Bot nebo Blue-Bot. Během setkání si pedagogové ujasní základní pojmy a hlavně sami prakticky vyzkoušejí aktivity od jednoduchých po složité. Obsah workshopu vychází ze zkušeností práce učitelky mateřské školy, ukazuje inspirativní příklady a náměty z praxe a nabízí vyzkoušené aktivity pro vzdělávací činnosti pro děti předškolního a mladšího školního věku. Úvod do tématu (cca 2 vyučovací hodiny) - digitální technologie a programování - přínos a rizika využití technologií - pojem informatické myšlení - práce s ICT v podmínkách MŠ a jak začít - příklady dobré praxe - práce se včelkou Bee-Bot v mezinárodních projektech - bezpečnost na internetu a jak přiblížit téma malým dětem Workshop (cca 4 vyučovací hodiny) - účastníci se v malých 2-4 členných skupinách seznamují s aktivitami, vhodnými pro děti od 3 let a vše prakticky zkoušejí - seznámení s robotickou včelkou Bee-Bot a jejím ovládáním - hry pro rozvoj matematických představ - odhad, počítání, pojmenovávání směru - hry pro výuku barev, počty 1-5, programování více kroků najednou - programování včelky na čtvercové síti včetně otočky o 180 stupňů, hry s využitím symbolů, pravolevá orientace - programování včelky v prostoru a stavba dráhy - využití karet se symboly - grafický záznam programu - experimentování se záznamem dráhy - tvorba námětů pro kreslení se včelkou Bee-Bot - hry pro rozvoj hrubé motoriky, pravolevé orientace, pohybové paměti Reflexe, hodnocení, sdílení zkušeností  
 Doporučeno pro: předškolní pedagogy (případně vychovatele ŠD nebo pedagogy prvního stupně) 
 Lektor: Mgr. Radka Bradáčová, učitelka MŠ Rakovník
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Workshop “Včelka Bee-Bot v akci” je určen zejména pro pedagogy, kteří budou pracovat s programovatelnou robotickou včelkou Bee-Bot nebo Blue-Bot. Během setkání si pedagogové ujasní základní pojmy a hlavně sami prakticky vyzkoušejí aktivity od jednoduchých po složité. Obsah workshopu vychází ze zkušeností práce učitelky mateřské školy, ukazuje inspirativní příklady a náměty z praxe a nabízí vyzkoušené aktivity pro vzdělávací činnosti pro děti předškolního a mladšího školního věku. Úvod do tématu (cca 2 vyučovací hodiny) - digitální technologie a programování - přínos a rizika využití technologií - pojem informatické myšlení - práce s ICT v podmínkách MŠ a jak začít - příklady dobré praxe - práce se včelkou Bee-Bot v mezinárodních projektech - bezpečnost na internetu a jak přiblížit téma malým dětem Workshop (cca 4 vyučovací hodiny) - účastníci se v malých 2-4 členných skupinách seznamují s aktivitami, vhodnými pro děti od 3 let a vše prakticky zkoušejí - seznámení s robotickou včelkou Bee-Bot a jejím ovládáním - hry pro rozvoj matematických představ - odhad, počítání, pojmenovávání směru - hry pro výuku barev, počty 1-5, programování více kroků najednou - programování včelky na čtvercové síti včetně otočky o 180 stupňů, hry s využitím symbolů, pravolevá orientace - programování včelky v prostoru a stavba dráhy - využití karet se symboly - grafický záznam programu - experimentování se záznamem dráhy - tvorba námětů pro kreslení se včelkou Bee-Bot - hry pro rozvoj hrubé motoriky, pravolevé orientace, pohybové paměti Reflexe, hodnocení, sdílení zkušeností - podpora profesního růstu pedagogů - seznámení s novou pomůckou - získání praktických znalostí a dovedností pro využití pomůcek ve vzdělávání dětí od 3 let  
 Poznámka:  

Akce již proběhla