CCV Pardubice

    Diagnostika vývoje dítěte předškolního věku II
 Kód akce: 0213301 
 Název akce: Diagnostika vývoje dítěte předškolního věku II  
 Termín konání: 12.listopadu 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Kurz prohlubuje informace o vývoji dítěte předškolního věku v rovině kognitivní, pohybové a sociální jako východisko pro stanovení potřebné míry obtížnosti podnětů tak, aby vzdělávání dítěte bylo důsledně vázáno k jeho individuálním potřebám a možnostem, aby každému dítěti byla poskytnuta pomoc a podpora nejen vzhledem k věku, ale i s ohledem na jeho osobní dispozice a možnosti v míře, kterou individuálně potřebuje, a v kvalitě, kterou je schopno přijmout. Prohlubuje vědomosti a dovednosti v diagnostice i ve stimulaci v rovině: • řeči • fonologického uvědomování • zrakového vnímání • orientace v prostoru • orientace v čase • základních matematických představ Stěžejním tématem je aplikace poznatků v praxi, výměna zkušeností. Dostatek prostoru bude ponechán potřebám a dotazům jednotlivých účastníků. Zahrnuto bude společné hledání řešení některých úskalí aplikace diagnostiky v praxi. Témata budou volena podle aktuální potřeby účastníků; časový prostor pro jednotlivá témata bude rovněž odpovídat jejich potřebám. Výchozím materiálem je diagnosticko-intervenční nástroj: Diagnostika dítěte předškolního věku (BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Computer Press, 2006, 2015.)  
 Doporučeno pro: pedagogové mateřských škol, nižších ročníků I. stupně ZŠ, speciální pedagogové 
 Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Kurz prohlubuje informace o vývoji dítěte předškolního věku v rovině kognitivní, pohybové a sociální jako východisko pro stanovení potřebné míry obtížnosti podnětů tak, aby vzdělávání dítěte bylo důsledně vázáno k jeho individuálním potřebám a možnostem, aby každému dítěti byla poskytnuta pomoc a podpora nejen vzhledem k věku, ale i s ohledem na jeho osobní dispozice a možnosti v míře, kterou individuálně potřebuje, a v kvalitě, kterou je schopno přijmout. Prohlubuje vědomosti a dovednosti v diagnostice i ve stimulaci v rovině: • řeči • fonologického uvědomování • zrakového vnímání • orientace v prostoru • orientace v čase • základních matematických představ Stěžejním tématem je aplikace poznatků v praxi, výměna zkušeností. Dostatek prostoru bude ponechán potřebám a dotazům jednotlivých účastníků. Zahrnuto bude společné hledání řešení některých úskalí aplikace diagnostiky v praxi. Témata budou volena podle aktuální potřeby účastníků; časový prostor pro jednotlivá témata bude rovněž odpovídat jejich potřebám. Výchozím materiálem je diagnosticko-intervenční nástroj: Diagnostika dítěte předškolního věku (BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Computer Press, 2006, 2015.) Předkládaná diagnostika chápe posouzení vývojové úrovně dítěte v jednotlivých oblastech jako výchozí podklad pro míru obtížnosti zadávaných podnětů. Cílem programu je prohloubit znalosti pedagogů s jednotlivými fázemi vývoje předškolního dítěte, s diagnostikou dílčích funkcí, jako východiskem pro stimulaci, podněcování rozvoje tak, aby vzdělávání vycházelo z individuálních potřeb dítěte, ze znalosti aktuálního stavu jeho vývoje, jeho konkrétní životní a sociální situace.  
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla