CCV Pardubice

    Zpracování dokumentů v MŠ
 Kód akce: 0213182 
 Název akce: Zpracování dokumentů v MŠ 
 Termín konání: 20.dubna 2018 od 12:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Zpracování textových a obrazových materiálů pomocí počítače pro využití v prostředí mateřské školy. Typy materiálů, volba programů pro zpracování. Kancelářské aplikace, práce v cloudu. Ukázky. Tvorba směrnic, žádostí, přihlášek a dalších dokumentů. Zásady správné úpravy textu a kompozice dokumentu. Praktické cvičení tvorby v textovém editoru (MS Word). Možnosti využití hotových materiálů a šablon. Zpracování pozvánek, diplomů a plakátů. Praktické cvičení v grafickém programu. Tvorba seznamů, přehledů a statistik s využitím tabulkových kalkulátorů. Praktické cvičení v tabulkovém kalkulátoru (MS Excel) Sdílení materiálů, práce v cloudu. Cílem vzdělávací akce je zprostředkovat účastníkům postupy, návody a inspiraci pro využití ICT nástrojů při zpracování typických dokumentů v mateřských školách. Obsah kurzu je vhodný i pro ty, kteří si chtějí rozšířit znalosti z oblasti ICT a využívat je při propagačních činnostech v předškolních zařízeních.  
 Doporučeno pro: vedoucí a pedagogické pracovníky MŠ 
 Lektor: Ing. Ludmila Brestičová, lektorka ICT
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1100 Kč 
 Tematická náplň: • Zpracování textových a obrazových materiálů pomocí počítače pro využití v prostředí mateřské školy. Typy materiálů, volba programů pro zpracování. Kancelářské aplikace, práce v cloudu. Ukázky. • Tvorba směrnic, žádostí, přihlášek a dalších dokumentů. Zásady správné úpravy textu a kompozice dokumentu. Praktické cvičení tvorby v textovém editoru (MS Word). Možnosti využití hotových materiálů a šablon. Zpracování pozvánek, diplomů a plakátů. Praktické cvičení v grafickém programu. Tvorba seznamů, přehledů a statistik s využitím tabulkových kalkulátorů. Praktické cvičení v tabulkovém kalkulátoru (MS Excel) Sdílení materiálů, práce v cloudu. Legislativa pro MŠ. Odkazy na užitečné webové stránky pro ředitele a učitele MŠ. Výměna zkušeností a diskuze k problematice využití ICT v MŠ pro zpracování textových a obrazových materiálů.  
 Poznámka:  

Akce zrušena