CCV Pardubice

    Asertivní řešení konfliktů v MŠ
 Kód akce: 0212301 
 Název akce: Asertivní řešení konfliktů v MŠ  
 Termín konání:  8.listopadu 2019 od 08:30 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: - skupinová dynamika - specifika u dětí předškolního věku a postavení učitele v rámci skupinové dynamiky - vhodný přístup učitele - možnosti podpory vzájemného respektu mezi dětmi - konkrétní náměty a činnosti zaměřené na pozitivní vztahy mezi dětmi (spolupráce ve dvojici, v menší skupince, hry se společným handicapem, hry zaměřené na podporu empatie dětí apod.) - konkrétní náměty a činnosti zaměřené na přátelské řešení konfliktů - postup při řešení konfliktů (např. "deka míru", rádcové, práce s příběhy, dramatizace apod.) - vhodné změny v rámci mateřské školy - možnosti a postup spolupráce s rodiči V rámci semináře bude využito práce v celé skupině, v menších skupinách i ve dvojicích, jednotlivé činnosti budou upevňovány formou sebezkušenosti účastníků.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: PhDr. Kateřina Pešková, speciální pedagog
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň: - skupinová dynamika - specifika u dětí předškolního věku a postavení učitele v rámci skupinové dynamiky - vhodný přístup učitele - možnosti podpory vzájemného respektu mezi dětmi - konkrétní náměty a činnosti zaměřené na pozitivní vztahy mezi dětmi (spolupráce ve dvojici, v menší skupince, hry se společným handicapem, hry zaměřené na podporu empatie dětí apod.) - konkrétní náměty a činnosti zaměřené na přátelské řešení konfliktů - postup při řešení konfliktů (např. "deka míru", rádcové, práce s příběhy, dramatizace apod.) - vhodné změny v rámci mateřské školy - možnosti a postup spolupráce s rodiči V rámci semináře bude využito práce v celé skupině, v menších skupinách i ve dvojicích, jednotlivé činnosti budou upevňovány formou sebezkušenosti účastníků. Seznámit se se zákonitostmi skupinové dynamiky v předškolním věku a se specifiky postavení učitele. Posílit své sociální a komunikační schopnosti a výchovné kompetence v rámci řešení konflitků, vést děti ke správnému postupu při řešení konfliktů. Osvojit si a vyzkoušet si konkrétní činnosti zaměřené na posilování spolupráce mezi dětmi, respektu a pozitivního klima ve skupině. Seznámit se s možnostmi spolupráce s rodiči a se sjednocováním přístupu ke konfliktům v rámci MŠ.  
 Poznámka:  

Akce již proběhla