CCV Pardubice

    Školní zralost a připravenost dítěte na vstup do ZŠ
 Kód akce: 0205401 
 Název akce: Školní zralost a připravenost dítěte na vstup do ZŠ 
 Termín konání:  4.prosince 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Teoretická část: - Školní zralost (vymezení pojmu) - Školní připravenost (vymezení pojmu) - Oblasti školní zralosti a připravenosti (oblast biologická, oblast kognitivní, oblast morální, oblast sociální, oblast motivační; stručná charakteristika dílčích oblastí) - Posuzování školní zralosti a připravenosti (kompetence učitelky mateřské školy, kompetence ŠPZ – školského poradenského zařízení, kompetence klinického psychologa, kompetence klinického logopeda) - Řešení školní nezralosti v praxi (odklad povinné školní docházky, záměrné rozvíjení kompetencí nebytných pro vstup do základní školy; riziko školní nezralosti; dodateční odklad povinné školní docházky) Praktická část: - Rozbor kazuistiky školní zralosti a připravenosti (ukázka kresby, specifika kresba – kresba jako diagnostický nástroj, vyžití principu dynamické diagnostiky) - Náměty a činnosti pro stimulaci dílčích oblastí školní zralosti a připravenosti (ukázka vhodných činnosti, zásobník vhodných materiálů pro rozvoj dílčích oblastí školní zralosti a připravenosti)  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Bc. Monika Morávková, ředitelka MŠ
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Teoretická část: - Školní zralost (vymezení pojmu) - Školní připravenost (vymezení pojmu) - Oblasti školní zralosti a připravenosti (oblast biologická, oblast kognitivní, oblast morální, oblast sociální, oblast motivační; stručná charakteristika dílčích oblastí) - Posuzování školní zralosti a připravenosti (kompetence učitelky mateřské školy, kompetence ŠPZ – školského poradenského zařízení, kompetence klinického psychologa, kompetence klinického logopeda) - Řešení školní nezralosti v praxi (odklad povinné školní docházky, záměrné rozvíjení kompetencí nebytných pro vstup do základní školy; riziko školní nezralosti; dodateční odklad povinné školní docházky) Praktická část: - Rozbor kazuistiky školní zralosti a připravenosti (ukázka kresby, specifika kresba – kresba jako diagnostický nástroj, vyžití principu dynamické diagnostiky) - Náměty a činnosti pro stimulaci dílčích oblastí školní zralosti a připravenosti (ukázka vhodných činnosti, zásobník vhodných materiálů pro rozvoj dílčích oblastí školní zralosti a připravenosti) Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti posuzování školní zralosti a připravenosti. Vzdělávací kurz tvoří dvě části – teoretická a praktická část. Teoretická část - účastníci vzdělávacího kurzu získají základní informace v oblasti školní zralosti a připravenosti. Získají přehled o jednotlivých oblastech školní zralosti a připravenosti; participaci učitelky MŠ a odborníků při posuzování školní zralosti a připravenosti případném návrhu odkladu povinné školní docházky. Praktická část - účastníci si osvojí praktické metody a činnosti vhodné pro rozvoj oblastí školní zralosti a připravenosti.  
 Poznámka:  

Akce již proběhla