CCV Pardubice

    Hravá literární výchova v mateřské škole
 Kód akce: 0203101 
 Název akce: Hravá literární výchova v mateřské škole 
 Termín konání: 14.října 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Úkolem semináře je pomocí vhodné literární interpretace ulehčit náročnou práci učitele a poskytnout dítěti chvíle plné zamyšlení i veselí při poslechu různých žánrů krásné literatury. Mnohé náměty poslouží k  tvořivému vystoupení na tradičních besídkách, podpoří dětskou spontánnost a tvořivost, zajistí rozvoj osobnostních kvalit dítěte. Při didaktické interpretaci poezie se naučí děti prožívat příběhy básní; v rolích pracují s příkazy; předvádějí pohybovou pantomimu; procvičují komunikaci, seznámí se s poznávacími a racionálními aktivitami (potrava zvířat, dorozumívací slovník živočichů, délka života, užitečnost zvířat, chránění živočichové aj.); naučí se projevovat postoje k  problémům apod.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Blanka Rozehnalová Ph.D., katedra českého jazyka a literatury PdF UP
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Učitelé v  mateřských školách mají nesmírně složitý úkol: zajistit všestrannou výchovu a vzdělávání dětí od tří až do sedmi let. Všichni pedagogové jsou seznámeni s cíli jednotlivých vzdělávacích oblastí a s jejich očekávanými výstupy. Není tedy naším cílem semináře vyjmenovávat rámcové vzdělávací cíle a klíčové kompetence, ale nabídnout metodiku práce s  literárním textem o živočiších. Mnohé náměty poslouží k tvořivému vystoupení na tradičních besídkách, podpoří dětskou spontánnost a tvořivost, zajistí rozvoj osobnostních kvalit dítěte. Při didaktické interpretaci poezie se naučí děti prožívat příběhy básní; v rolích pracují s příkazy; předvádějí pohybovou pantomimu; procvičují komunikaci, seznámí se s poznávacími a racionálními aktivitami (potrava zvířat, dorozumívací slovník živočichů, délka života, užitečnost zvířat, chránění živočichové aj.); naučí se projevovat postoje k  problémům apod. Práce s texty J. Bruknera, J. Dědečka, J. Kahouna, J. Reevse, P. Šruta, Štíplové, Vodňanského, J. Žáčka aj. Úkolem semináře je pomocí vhodné literární interpretace ulehčit náročnou práci učitele a poskytnout dítěti chvíle plné zamyšlení i veselí při poslechu různých žánrů krásné literatury.  
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla