CCV Pardubice

    Individualizace práce v mateřské škole
 Kód akce: 0202191 
 Název akce: Individualizace práce v mateřské škole 
 Termín konání: 11.října 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Teoreticko-praktický seminář o tom, jak lze využívat Metodiku na podporu individualizace vzdělávání v mateřské škole (VÚP) a jaké způsoby pedagogické práce nám v současné době umožňují naplňovat podmínku RVP PV v oblasti individualizace práce předškolního pedagoga. Trendy a tendence současné pedagogiky v pohledu na dítě, jeho potřeby, možnosti a způsoby výchovy a vzdělávání. Jaké má učitelka mateřské školy možnosti při sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte v MŠ. Jaké podmínky a zásady musí při tom dodržet. Příklady kritérií a ukazatelů pro pedagogické sledování vybraných cílových dovedností dítěte. Reflexe využití výsledků hodnocení pro další vzdělávání dětí. Náměty pro samostatnou cílenou pedagogickou diagnostiku. Diskuse.  
 Doporučeno pro: ředitele a učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Zora Syslová, PedF MU, katedra pedagogiky, Brno
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Teoreticko-praktický seminář o tom, jak lze využívat Metodiku na podporu individualizace vzdělávání v mateřské škole (VÚP) a jaké způsoby pedagogické práce nám v současné době umožňují naplňovat podmínku RVP PV v oblasti individualizace práce předškolního pedagoga. Trendy a tendence současné pedagogiky v pohledu na dítě, jeho potřeby, možnosti a způsoby výchovy a vzdělávání. Jaké má učitelka mateřské školy možnosti při sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte v MŠ. Jaké podmínky a zásady musí při tom dodržet. Příklady kritérií a ukazatelů pro pedagogické sledování vybraných cílových dovedností dítěte. Reflexe využití výsledků hodnocení pro další vzdělávání dětí. Náměty pro samostatnou cílenou pedagogickou diagnostiku. Diskuse. Představit metodiku VÚP na podporu individualizace vzdělávání v mateřské škole. Pomoci učitelkám MŠ lépe poznat děti, spolehlivěji sledovat jejich vývoj i učení. Naučit se volit odpovídající přístupy, metody a aktivity, které je posouvají. Vyzkoušet si práci s diagnostickou situací. 
 Poznámka: S sebou na seminář přineste portfolio dítěte a diagnostické záznamy, které si zpracováváte. 

Akce již proběhla