CCV Pardubice

    Právní úprava činností MŠ a ZŠ včetně aplikace GDPR
 Kód akce: 0107491 
 Název akce: Právní úprava činností MŠ a ZŠ včetně aplikace GDPR 
 Termín konání: 15.dubna 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Cílem semináře je popsat právní úpravu nových a některých problematických činností mateřské a základní školy, a tím přispět k jejich efektivnímu řízení. Jednotlivé činnosti jsou spojeny s praktickými momenty aplikace GDPR. 
 Doporučeno pro: vedoucí pracovníky a učitele MŠ a ZŠ 
 Lektor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D.,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Základní momenty správního řízení v praxi mateřské a základní školy: postup v souladu se správním řádem a školskými právními předpisy, postup v souladu s GDPR - Organizační zajištění předškolního a základního vzdělávání, úplata za vzdělávání a školské služby, komunikace se zákonnými zástupci z úhlu pohledu školského zákona, občanského zákoníku (poskytování informací, vyzvedávání dítěte apod.) a GDPR - Základní problematické momenty v průběhu předškolního a základního vzdělávání: zejména povinnost předškolního vzdělávání, individuální vzdělávání dítěte, plnění povinné školní docházky, hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, výchovné problémy, kázeňská opatření; práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte nebo žáka a školy, jednání a zpracování dokumentace v souladu s GDPR - První zkušenosti s aplikací GDPR a promítnutí do dokumentace školy - Pracovněprávní aspekty jednotlivých činností - Aktuality ke dni konání semináře - Diskuse, dotazy  
 Poznámka:  

Akce již proběhla