CCV Pardubice

    Právní vědomí vychovatele ŠD a ŠK III.
 Kód akce: 0106191 
 Název akce: Právní vědomí vychovatele ŠD a ŠK III. 
 Termín konání: 16.května 2019 od 08:30 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Aktuální otázky ve školství: Společné vzdělávání ve školském zájmovém a ubytovacím zařízení, podpůrná opatření 1. stupně, vyhl. č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Nutné úpravy ŠVP pro zájmové vzdělávání v souladu se společným vzděláváním Změny v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a prováděcích předpisech Zvýšení právního vědomí vychovatelů ŠD a ŠK - seznámení s praktickými aspekty naplňování ustanovení základních právních předpisů v oblasti regionálního školství vztahujících se k práci vychovatele ŠD a ŠK 
 Doporučeno pro: vychovatele ŠD a ŠK 
 Lektor: Mgr. Bc. Radislava Jiřičková, ředitelka ZŠ a MŠ při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Aktuální otázky ve školství: Společné vzdělávání ve školském zájmovém a ubytovacím zařízení, podpůrná opatření 1. stupně, vyhl. č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Nutné úpravy ŠVP pro zájmové vzdělávání v souladu se společným vzděláváním. Změny v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a prováděcích předpisech. 
 Poznámka:  

Akce již proběhla