CCV Pardubice

    Metodická podpora asistenta pedagoga
 Kód akce: 0105381 
 Název akce: Metodická podpora asistenta pedagoga 
 Termín konání: 18.dubna 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Základy spolupráce pedagog x asistent pedagoga, způsoby práce s dítětem, žákem, studentem, prostorové uspořádání třídy, specifika práce AP u různých typů postižení včetně žáků s odlišnými životními podmínkami, komunikace s ostatními vyučujícími, organizace práce AP, příklady dobré praxe, pedagogická odpovědnost, vymezení kompetencí, spolupráci na tvorbě IVP, PlPP.  
 Doporučeno pro: asistenty pedagoga 
 Lektor: PhDr. Petra Novotná, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Základy spolupráce pedagog x asistent pedagoga, způsoby práce s dítětem, žákem, studentem, prostorové uspořádání třídy, specifika práce AP u různých typů postižení včetně žáků s odlišnými životními podmínkami, komunikace s ostatními vyučujícími, organizace práce AP, příklady dobré praxe, pedagogická odpovědnost, vymezení kompetencí, spolupráci na tvorbě IVP, PlPP. Metodická podpora asistenta a pedagoga 
 Poznámka:  

Akce již proběhla