CCV Pardubice

    Datové schránky v praxi aneb jak efektivně komunikovat nejen s úřady
 Kód akce: 0105191 
 Název akce: Datové schránky v praxi aneb jak efektivně komunikovat nejen s úřady 
 Termín konání:  6.prosince 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Platná legislativa v oblasti datových schránek; co je datová schránka, k čemu slouží, čím se řídí její provoz; informační zdroje; druhy certifikátů a jejich použití při elektronické komunikaci; tvorba dokumentů ve formátu pdf a jejich elektronické podepisování; způsoby vstupu do datové schránky, kdo může vstupovat do datové schránky, bezpečnější přístup do datové schránky; znepřístupnění/zrušení datové schránky; zneplatnění a vydání nových přístupových údajů; • funkcionality datové schránky a jejich nastavení; doručování dokumentů; datová zpráva a její možné stavy; poštovní datová zpráva; výhody/nevýhody/omezení datové schránky; autorizovaná konverze dokumentů; správní delikty; vazba na správní řád; vazba datové schránky a elektronické spisové služby; povinná elektronická komunikace s ČSSZ od 1. 1. 2015; praktická práce se zkušební datovou schránkou; aktuality k datu konání semináře. Seznámení účastníků semináře s problematikou elektronické komunikace nejen s úřady, se zaměřením na praktickou práci s datovou schránkou a e-mailovou komunikaci, včetně elektronického podepisování dokumentů. V průběhu celého semináře bude probíraná teorie spojena s praktickými ukázkami v prostředí zkušební datové schránky.  
 Doporučeno pro: vedoucí pracovníky všech typů škol a školských zařízení 
 Lektor: Ing. RNDr. Eva Urbanová,
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Platná legislativa v oblasti datových schránek; co je datová schránka, k čemu slouží, čím se řídí její provoz; informační zdroje; druhy certifikátů a jejich použití při elektronické komunikaci; tvorba dokumentů ve formátu pdf a jejich elektronické podepisování; způsoby vstupu do datové schránky, kdo může vstupovat do datové schránky, bezpečnější přístup do datové schránky; znepřístupnění/zrušení datové schránky; zneplatnění a vydání nových přístupových údajů; funkcionality datové schránky a jejich nastavení; doručování dokumentů; datová zpráva a její možné stavy; poštovní datová zpráva; výhody/nevýhody/omezení datové schránky; autorizovaná konverze dokumentů; správní delikty; vazba na správní řád; vazba datové schránky a elektronické spisové služby; povinná elektronická komunikace s ČSSZ od 1. 1. 2015; praktická práce se zkušební datovou schránkou; aktuality k datu konání semináře. 
 Poznámka:  

Akce již proběhla