CCV Pardubice

    Role asistenta pedagoga při vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra
 Kód akce: 4006491 
 Název akce: Role asistenta pedagoga při vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra  
 Termín konání: 13.května 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Teoretický úvod (shrnující informace 3 hod.)  Teoretická východiska – symptomatologie poruch autistického spektra, eetiologie, prevalence, triáda postižení u nejčetněji zastoupených diagnóz PAS - typické projevy v oblasti komunikace a sociální interakce, které nejčastěji determinují průběh edukačního procesu.  Stručné vymezení legislativního rámce vzdělávání žáků se SVP – PAS, legislativní vymezení funkce asistenta pedagoga, systém podpůrných opatření - konkrétní účel daného podpůrného opatření, formy vhodné personální podpory.  Úloha školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť v rámci realizace podpůrných opatření pro žáky se SVP. Praktická část (praktické informace, diskuse a předávání zkušeností, doporučení a cvičení 5 hodin)  Základní dokumentace žáka, Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami – výběr informací týkajících se zapojení AP.  Činnosti AP ve spojení s jeho kompetencemi, konkrétní náplň práce asistenta pedagoga s žákem s PAS - Práce asistenta pedagoga dle Doporučení ŠPZ. - Kooperace a spolupráce učitele a asistenta pedagoga ve třídě – kompetence. - Spolupráce se zákonnými zástupci. - Participace na tvorbě, realizaci a vyhodnocování IVP. Bude aktivně využívána videodokumentace, ukázky, příklady a řešení úkolů. Průběžně bude realizována zpětná vazba a předávání vzájemných zkušeností mezi lektorem a všemi účastníky semináře.  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky, kteří mají v péči žáky s poruchou autistického spektra 
 Lektor: Mgr. Markéta Jirásková, speciální pedagog a krajská koordinátorka péče o žáky s PAS SPC Svítání, Pardubice
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Teoretický úvod (shrnující informace 3 hod.)  Teoretická východiska – symptomatologie poruch autistického spektra, eetiologie, prevalence, triáda postižení u nejčetněji zastoupených diagnóz PAS - typické projevy v oblasti komunikace a sociální interakce, které nejčastěji determinují průběh edukačního procesu.  Stručné vymezení legislativního rámce vzdělávání žáků se SVP – PAS, legislativní vymezení funkce asistenta pedagoga, systém podpůrných opatření - konkrétní účel daného podpůrného opatření, formy vhodné personální podpory.  Úloha školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť v rámci realizace podpůrných opatření pro žáky se SVP. Praktická část (praktické informace, diskuse a předávání zkušeností, doporučení a cvičení 5 hodin)  Základní dokumentace žáka, Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami – výběr informací týkajících se zapojení AP.  Činnosti AP ve spojení s jeho kompetencemi, konkrétní náplň práce asistenta pedagoga s žákem s PAS - Práce asistenta pedagoga dle Doporučení ŠPZ. - Kooperace a spolupráce učitele a asistenta pedagoga ve třídě – kompetence. - Spolupráce se zákonnými zástupci. - Participace na tvorbě, realizaci a vyhodnocování IVP. Bude aktivně využívána videodokumentace, ukázky, příklady a řešení úkolů. Průběžně bude realizována zpětná vazba a předávání vzájemných zkušeností mezi lektorem a všemi účastníky semináře. Cílem semináře je definovat kompetence asistenta pedagoga pro práci s žáky s PAS se zaměřením na různé postupy, které lze uplatňovat při zařazování a podpoře žáka při vzdělávání. Cílem je předat účastníkům praktické a konkrétní rady, které mohou pedagogové využívat při práci s žákem s PAS. 
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.