CCV Pardubice

    Role školního speciálního pedagoga v procesu inkluzivního vzdělávání na ZŠ
 Kód akce: 4005191 
 Název akce: Role školního speciálního pedagoga v procesu inkluzivního vzdělávání na ZŠ  
 Termín konání: 30.ledna 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Seminář je zaměřen na činnost školního speciálního pedagoga ve školském poradenském zařízení. Budeme se zabývat těmito tématy: 1. Školní speciální pedagog ve škole - jeho legislativní ukotvení, financování, spolupráce s ostatními poradenskými pracovníky ve škole, postavení v rámci školního poradenského pracoviště, skloubení práce učitele a školního speciálního pedagoga. 2. Pracovní náplň a plán práce školního speciálního pedagoga. 3. Role školního speciálního pedagoga v procesu inkluze - aplikace nové legislativy. 4. Činnost školního speciálního pedagoga ve škole - příklad dobré praxe (Depistážní šetření; Docvičování percepčních oslabení; Reedukace poruch učení; Vedení kroužků pro žáky s poruchami učení). 5. Spolupráce s třídními učiteli - náslechy v hodinách a následné metodické konzultace, spolupráce při tvorbě individuálních plánů pro integrované žáky, projednávání zpráv z vyšetření žáků ve školských poradenských zařízeních.  
 Doporučeno pro: učitele ZŠ, pedagogické asistenty, vychovatele ŠD, vedoucí pracovníky ve školství (možné i pro učitele MŠ) 
 Lektor: Mgr. Jana Jedličková, speciální pedagog, lektorka odborných a kreativních seminářů
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Seminář je zaměřen na činnost školního speciálního pedagoga ve školském poradenském zařízení. Budeme se zabývat těmito tématy: 1. Školní speciální pedagog ve škole - jeho legislativní ukotvení, financování, spolupráce s ostatními poradenskými pracovníky ve škole, postavení v rámci školního poradenského pracoviště, skloubení práce učitele a školního speciálního pedagoga. 2. Pracovní náplň a plán práce školního speciálního pedagoga. 3. Role školního speciálního pedagoga v procesu inkluze - aplikace nové legislativy. 4. Činnost školního speciálního pedagoga ve škole - příklad dobré praxe (Depistážní šetření; Docvičování percepčních oslabení; Reedukace poruch učení; Vedení kroužků pro žáky s poruchami učení). 5. Spolupráce s třídními učiteli - náslechy v hodinách a následné metodické konzultace, spolupráce při tvorbě individuálních plánů pro integrované žáky, projednávání zpráv z vyšetření žáků ve školských poradenských zařízeních. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogům základních škol, asistentům pedagogů, vedoucím pracovníkům, speciálním pedagogům případně dalším zájemcům informace o práci školního speciálního pedagoga v kooperaci s pedagogy a dalšími subjekty, které vstupují do systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. Seminář zároveň nabízí konkrétní příklady spolupráce a vlastní zkušenosti lektorky.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla