CCV Pardubice

    Cesty kariérového poradenství - konference pro ZŠ a SŠ Pardubického kraje
 Kód akce: 3305191 
 Název akce: Cesty kariérového poradenství - konference pro ZŠ a SŠ Pardubického kraje 
 Termín konání: Od 18.března 2019 do 19.března 2019 od  
 Rozsah akce: 16 hodin
 Místo konání: Hotel Jezerka, Seč - Ústupky 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Aktuální situace v kariérovém poradenství: 1. Orientace v kariérovém poradenství - úlohy jednotlivých aktérů (kulatý stůl - CzechInvest, IPS, Euroguidance, CentrumKA...) 2. Příklady dobré praxe - od začátečníků po Národní cenu KP (v jednání - Gymnázium Tišnov a další) 3. Workshopy - Vedení dětí k odpovědnosti a samostatnosti, Využití motivačních karet v KP, Komunikace s rodiči 
 Doporučeno pro: kariérové a výchovné poradce ZŠ a SŠ, ředitele a vedoucí pracovníky ZŠ a SŠ,další pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ 
 Lektor:  
 Garant: Mgr. Monika Dvořáková, PhD., Bc. Petr Minář 
 Účastnický poplatek: 0 Kč 
 Tematická náplň: Aktuální situace v kariérovém poradenství: 1. Orientace v kariérovém poradenství - úlohy jednotlivých aktérů (kulatý stůl - CzechInvest, IPS, Euroguidance, CentrumKA...) 2. Příklady dobré praxe - od začátečníků po Národní cenu KP (v jednání - Gymnázium Tišnov a další) 3. Workshopy - Vedení dětí k odpovědnosti a samostatnosti, Využití motivačních karet v KP, Komunikace s rodiči  
 Poznámka: Program bude průběžně upřesňován a doplněn po potvrzení vystoupení oslovených lektorů. Pozvánka s upřesněným programem bude zaslána na všechny základní a střední školy Pardubického kraje do konce ledna 2019. Konference je realizována v rámci projektu RČ: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527 Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje. Náklady na konferenci (lektorské služby, ubytování a stravování účastníků konference, pronájmy)jsou hrazeny z prostředků OP VVV a pro účastníky je účast na konferenci bez poplatku. Účastníci budou mít zajištěno ubytování ve 2L pokojích, stravování v rozsahu oběd, večeře, snídaně, oběd. Kapacita míst na konferenci je omezena, v případě většího počtu přihlášených rozhoduje o zařazení na konferenci pořadí přijetí přihlášky. Na konferenci se mohou pracovníci škol hlásit prostřednictvím webových stránek CCV Pardubice.  

Akce již proběhla