CCV Pardubice

    Augmentativní a alternativní komunikace u žáků s těžkým kombinovaným postižením
 Kód akce: 1904191 
 Název akce: Augmentativní a alternativní komunikace u žáků s těžkým kombinovaným postižením 
 Termín konání: 17.května 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Symptomatické poruchy komunikace při mentální retardaci, tělesném postižení, poruchách z okruhu autistického spektra a kombinovaných postiženích. Charakteristika řeči dětí s různou úrovní mentálního postižení a dětí s poruchou z okruhu autistického spektra. Augmentativní a alternativní komunikace (dále jen „AAK“) - vysvětlení pojmů a cíle, výhody a nevýhody AAK, praktická doporučení pro využívání metod AAK včetně vhodnosti užití AAK u dětí s těžkým kombinovaným postižením. Přehled metod AAK - metody bez pomůcek (gesta, znakové jazyky), metody s pomůckami netechnickými (předměty, fotografie, grafické symboly, komunikační knihy), metody s pomůckami technickými (pomůcky s hlasovým výstupem, počítač, tablet). Praktická tvorba komunikačního pasu, osobního slovníku a vytvoření jednoduché komunikační tabulky pro konkrétní dítě.  
 Doporučeno pro: speciální pedagogy, asistenty pedagoga, vychovatele 
 Lektor: Mgr. Marcela Jarolímová, speciální pedagog SPC NAUTIS Praha
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Symptomatické poruchy komunikace při mentální retardaci, tělesném postižení, poruchách z okruhu autistického spektra a kombinovaných postiženích. Charakteristika řeči dětí s různou úrovní mentálního postižení a dětí s poruchou z okruhu autistického spektra. Augmentativní a alternativní komunikace (dále jen „AAK“) - vysvětlení pojmů a cíle, výhody a nevýhody AAK, praktická doporučení pro využívání metod AAK včetně vhodnosti užití AAK u dětí s těžkým kombinovaným postižením. Přehled metod AAK - metody bez pomůcek (gesta, znakové jazyky), metody s pomůckami netechnickými (předměty, fotografie, grafické symboly, komunikační knihy), metody s pomůckami technickými (pomůcky s hlasovým výstupem, počítač, tablet). Praktická tvorba komunikačního pasu, osobního slovníku a vytvoření jednoduché komunikační tabulky pro konkrétní dítě. Seznámit účastníky kurzu s praktickými ukázkami AAK u žáků s těžkým kombinovaným postižením.  
 Poznámka: