CCV Pardubice

    Metodika činnosti asistenta pedagoga
 Kód akce: 1903191 
 Název akce: Metodika činnosti asistenta pedagoga 
 Termín konání:  9.dubna 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Legislativní rámec funkce asistenta pedagoga, kvalifikační předpoklady, platové zařazení dle katalogu prací. Pracovní náplň asistenta pedagoga. Role asistenta ve třídě a škole. Osobnostní předpoklady pro výkon činnosti asistenta pedagoga. Rizikové faktory práce asistenta pedagoga. Metodické vedení asistenta pedagoga. Vztah asistenta pedagoga k žákovi, jeho role ve třídě a škole. Metodika práce asistenta pedagoga s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Další vzdělávání. Odpovědi na dotazy – diskuze. 
 Doporučeno pro: asistenty pedagoga pracujícími s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání) ve školách a školských zařízeních a pro zájemce, kteří se na tuto činnost chystají 
 Lektor: Bc. Irena Tlapáková, OŠMS KÚ Pardubického kraje - gesce vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzd. potřebami
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Legislativní rámec funkce asistenta pedagoga, kvalifikační předpoklady, platové zařazení dle katalogu prací. Pracovní náplň asistenta pedagoga. Role asistenta ve třídě a škole. Osobnostní předpoklady pro výkon činnosti asistenta pedagoga. Rizikové faktory práce asistenta pedagoga. Metodické vedení asistenta pedagoga. Vztah asistenta pedagoga k žákovi, jeho role ve třídě a škole. Metodika práce asistenta pedagoga s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Další vzdělávání. Odpovědi na dotazy – diskuze. Poskytnout kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci společného vzdělávání.  
 Poznámka: