CCV Pardubice

    Hry, nápady a náměty o přírodě
 Kód akce: 1902191 
 Název akce: Hry, nápady a náměty o přírodě  
 Termín konání: 29.března 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: 1) Vytváříme z přírodovědného materiálu 2) Přírodovědné znalosti a dovednosti 3) Přírodovědné vytváření 4) Hry se zvířátky 5) Putování s lesními skřítky 6) Skřítkovy tajné šifry 7) Pohádkový les 8) Pohybové hry v přírodě  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky středisek volného času, školních družin, školních klubů 
 Lektor:  Naděžda Kalábová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: 1) Vytváříme z přírodovědného materiálu (1,5 hodiny) Přírodní materiál, Skřítkové z přírodnin, Rostlinné obrázky, Mozaika z přírodního matriálu, Malované kameny, Písmenka z kamínků, Aranžované větvičky, Otisky přírodnin, Obrázky z ořechových skořápek)) 2) Přírodovědné znalosti a dovednosti (0,5 hodiny) Textové hry, Poznáváme zvířátka, Obrázková šifra, Slovní popis, Zapamatování, Zábavné šifry. 3) Přírodovědné vytváření (1 hodina) Výtvarné vyjádření pohybu, Proudění vody, Věty s obrázky, Fantastický strom, Pyšná houba, Listy v listu, Mýdlo s vůní koření, Sluníčka, Veselá zvířátka (veverka s kloboukem, liška s novým kožichem, žirafa s korálky …), Pohádkový les, Barevný svět, Barvy a ovoce, Květinové korálky, Květinové obrázky využitím fantazie (odkrývací technika, mačkaný krepový papír, obrázek z látky, písmenková kytka. 4) Hry se zvířátky (1 hodina) Malování a veršování se zvířátky, Rozstříhaná zpráva, Hadí ocásky, Popletené věty, Zábavné úkoly a hry (želví závody, račí závody, hadí závody, čapí honička,…), Medvědí matematika, Zvířátka a čáry, Šifrované názvy, Nedokončené věty, Zvířátka a vyjmenovaná slova, Péče o domácí zvířata, Vlastnosti zvířátek, Přírodovědné otázky, Chybné věty, Kdyby, Škola zvířátek. 5) Putování s lesními skřítky (1,5 hodiny) Závod s pamětí, běh s předměty, Cesta podle provázku, Vědomostní závod, Hry mezi stromy, Tajné šifry, Přírodovědné úkoly (hledání šišek na čas, na počet, provaz ze šišek, hod šiškou na cíl, …), Jednoduché úkoly, Lesní honička, Vyhledávání informací, Tajenky, Šifry, Křížovky a doplňovačky přírodovědného zaměření, Příroda a její proměny, Dorozumívání mezi skřítky, Lesní Olympiáda, Nevíš jak dál, dřepni, Strašidelný les. 6) Skřítkovy tajné šifry (0,5 hodiny) Tečkovaná abeceda, Zaječí korálkový slalom, Jednoduchá křížovka, Šifrované názvy, Prapodivné ryby. 7) Pohádkový les (0,5 hodiny) Barevné kroužky, Vyprávění příběhu, Veršování se zvířátky, Království malých příšerek, Návštěva moudré sovy. 8) Pohybové hry v přírodě (1,5 hodiny) Drobné pohybové hry (najdi svůj strom, Stromovka, na zvířátka, žabí závody, …) Herní činnosti pro jednotlivce (šifrované úkoly, křížovky, doplňovačky, postřehy cestovatelů, …), Turistika a pobyt v přírodě, Soutěže družstev (soutěžní disciplíny s využitím přírodního materiálu, úkoly motivované zvířátky, skok s batohem), Cesta za pokladem, Orientace v prostoru, Mravenci se nedají, Otázky a odpovědi. Cílem semináře je prostřednictvím praktických ukázek a metodických pokynů poskytnout základní informace, jak zpracovat a sestavit nejrůznější náměty činnostních aktivit zájmového vzdělávání a zároveň si vyzkoušet podle instrukcí sestavit návrh vlastního souboru příkladu dobré praxe, jako přílohy školního vzdělávacího programu se zaměřením na dlouhodobou využitelnost v praxi.  
 Poznámka: