CCV Pardubice

    Spolupráce školy se střediskem výchovné péče
 Kód akce: 1706191 
 Název akce: Spolupráce školy se střediskem výchovné péče 
 Termín konání:  5.června 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: •Navázání spolupráce s ambulantním oddělením střediska výchovné péče (zkráceně SVP) •Možnosti a limity ambulantního vedení klienta a jeho rodinného systému •Indikace pro pobytovou nebo celodenní formu výchovné péče (výchovné intervence) •Personální a odborné zajištění výchovné intervence v SVP •Organizační a finanční podmínky spolupráce rodin v SVP •Metody práce ve střediscích výchovné péče •Skupinové a komunitní formy práce v SVP, přenos dobrém praxe do třídnických hodin a preventivních programů ve školách •Osvojování sociálních dovedností klientů (dětí, žáků, rodičů) •Vývojová hlediska osvojování sociální dovedností a klíčových kompetencí •Návrat žáka z pobytu ve středisku výchovné péče  
 Doporučeno pro: metodiky prevence, výchovné poradce, ale především třídní učitele ZŠ a SŠ nebo učitele výchovy k občanství 
 Lektor: PhDr. Jan Smolka, ředitel Dětského domova se školou Praha, speciální pedagog
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: •Navázání spolupráce s ambulantním oddělením střediska výchovné péče (zkráceně SVP) •Možnosti a limity ambulantního vedení klienta a jeho rodinného systému •Indikace pro pobytovou nebo celodenní formu výchovné péče (výchovné intervence) •Personální a odborné zajištění výchovné intervence v SVP •Organizační a finanční podmínky spolupráce rodin v SVP •Metody práce ve střediscích výchovné péče •Skupinové a komunitní formy práce v SVP, přenos dobrém praxe do třídnických hodin a preventivních programů ve školách •Osvojování sociálních dovedností klientů (dětí, žáků, rodičů) •Vývojová hlediska osvojování sociální dovedností a klíčových kompetencí •Návrat žáka z pobytu ve středisku výchovné péče Prohloubení spolupráce mezi základními a středními školami a poradenskými pracovišti preventivně výchovné péče - ambulantními i pobytovými středisky výchovném péče. Vzájemná informovanost, pojmenování možností a rizik resp. určitých limitů spolupráce s ohledem na platnou legislativu, probíhající trendy (společné vzdělávání) a potřeby škol. Doporučení pro učitele v případech výchovných problémů, které nejsou vhodné pro motivovanou spolupráci s klientem v SVP. Spolupráce s rodiči klientů. Představení metodik a příkladů dobré praxe. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV.