CCV Pardubice

    Individuální výchovný program (IVýP)
 Kód akce: 1705191 
 Název akce: Individuální výchovný program (IVýP) 
 Termín konání:  4.června 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Představíme si IVýP jako nástroj, který nabízí prostor pro setkání, partnerskou komunikaci a uvědomění si, že řešený problém se dotýká všech zúčastněných (žák, škola, zákonný zástupce). Projdeme základní kroky vedoucí k získání podkladů pro IVýP. Seznámíme se se všemi stupni strukturovaného postupu řešení rizikového chování žáka v rámci školy. Uvedeme si příklady z praxe. 
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ 
 Lektor: Mgr. Marcela Patlevičová , pedagog, školní metodik prevence
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Představíme si IVýP jako nástroj, který nabízí prostor pro setkání, partnerskou komunikaci a uvědomění si, že řešený problém se dotýká všech zúčastněných (žák, škola, zákonný zástupce). Projdeme základní kroky vedoucí k získání podkladů pro IVýP. Seznámíme se se všemi stupni strukturovaného postupu řešení rizikového chování žáka v rámci školy. Uvedeme si příklady z praxe. Zvýšit informovanost škol o individuálním výchovném programu, jako strukturovaném postupu řešení rizikového chování žáka v rámci školy. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV.