CCV Pardubice

    Šikana jako narušení vztahů ve skupině
 Kód akce: 1704191 
 Název akce: Šikana jako narušení vztahů ve skupině 
 Termín konání: 28.května 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Teoretické vymezení pojmů - šikana, teasing, apod. Seznámit účastníky se stadii šikany, naučit je jednotlivá stadia rozpoznat. Seznámení s projevy šikanujícího chování – typy obětí, typy agresorů, s varovnými signály šikany. Dominantním cílem by mělo být naučit účastníky strategii vyšetřování šikany (vyvarování se základních chyb) a dále naučit jednotlivým metodám řešení šikany – metoda usmíření a metoda vnějšího nátlaku. Jedním z cílů je i naučit základní práci se skupinou s projevy šikany. 
 Doporučeno pro: učitele ZŠ a SŠ, metodiky prevence, výchovní poradce, vychovatele DD, DM 
 Lektor: Mgr. Petr Dřínovský, speciální pedagog
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Teoretické vymezení pojmů - šikana, teasing, apod. Seznámit účastníky se stadii šikany, naučit je jednotlivá stadia rozpoznat. Seznámení s projevy šikanujícího chování – typy obětí, typy agresorů, s varovnými signály šikany. Dominantním cílem by mělo být naučit účastníky strategii vyšetřování šikany (vyvarování se základních chyb) a dále naučit jednotlivým metodám řešení šikany – metoda usmíření a metoda vnějšího nátlaku. Jedním z cílů je i naučit základní práci se skupinou s projevy šikany. Dominantním cílem by mělo být naučit účastníky strategii vyšetřování šikany. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV.