CCV Pardubice

    Sociálně právní ochrana dětí v kontextu školy
 Kód akce: 1702191 
 Název akce: Sociálně právní ochrana dětí v kontextu školy 
 Termín konání: 14.ledna 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Multidisciplinární péče o ohrožené děti a jejich rodiny. Sociálně nežádoucí jevy nejen z pohledu OSPOD. Rodičovská odpovědnost-práva a povinnosti zákonných zástupců. 
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, SŠ 
 Lektor: Mgr. Jiřina Ludvíková, OSPOD Pardubice
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Multidisciplinární péče o ohrožené děti a jejich rodiny. Sociálně nežádoucí jevy nejen z pohledu OSPOD. Rodičovská odpovědnost-práva a povinnosti zákonných zástupců. Cílem semináře je seznámit pedagogy, kteří přicházejí do kontaktu s ohroženým dítětem a jeho rodinou s činností OSPOD. Metody: přednáška, diskuze, kazuistiky, práce ve skupinách. 
 Poznámka:  

Akce zrušena