CCV Pardubice

    Specifické vývojové poruchy učení - projevy, potřeby, opatření
 Kód akce: 1637491 
 Název akce: Specifické vývojové poruchy učení - projevy, potřeby, opatření 
 Termín konání: 17.května 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Seminář je sestaven je sestaven ze tří důležitých pohledů. Jednak se budeme zabývat tím, jak se dítě projevuje – tedy co vyučující může vidět, sledovat při tom, když dítě čte nebo píše. S tím úzce souvisí informace o tom, že projevy dítěte naznačují, co dítě potřebuje, aby mohlo pracovat - spojíme tedy projevy s potřebami. A na závěr si ukážeme, jak jeho potřeby převést na opatření do výuky – a tedy jak sestavit a naformulovat IVP. Přehled témat výuky: 1. Úvod, zjištění očekávání účastníků, seznámení s programem vzdělávací akce 45 minut 2. Vyhláška 27, podpůrná opatření, 3 stupňový model péče 45 minut - Změny v legislativě Podpůrná opatření 3. Vývojové poruchy učení – dyslexie, dysortografie, dysgrafie 180 minut Projevy potíží žáka Potřeby žáka Nutná opatření do výuky V průběhu bloku budou podrobně probrány projevy jednotlivých vývojových poruch učení - tedy to, jak učitel může poznat, že má jeho žák potíže se čtením nebo psaním. Dalším krokem je seznámení s tím, jaké potřeby má žák s daným projevem obtíže tak, aby byl schopen pracovat ve výuce s maximálním využitím svých schopností. Posledním krokem je nabídka možných opatření do výuky tak, aby byla dodržena nezbytná míra podpory a pomoci, přesně zacílená na konkrétní potíže žáka. 5. Využití zjištěných skutečností 45 minut Výuka IVP Spolupráce s rodiči Praktická ukázka využití nově nabytých poznatků pro výuku – tzn. aplikace podpůrných opatření v běžné vyučovací hodině. Jak zjištěné informace o žákovi zakomponovat do Individuálního vzdělávacího plánu tak, aby z něj mohl být smysluplný a užitečný nástroj vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Jak naučit zákonné zástupce pracovat doma při domácí přípravě v souladu s koncepcí školy. 6. Shrnutí a závěr 20 minut  
 Doporučeno pro: učitele ZŠ, víceletých gymnázií, speciální pedagogy 
 Lektor: Mgr. Marie Komárová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Seminář je sestaven je sestaven ze tří důležitých pohledů. Jednak se budeme zabývat tím, jak se dítě projevuje – tedy co vyučující může vidět, sledovat při tom, když dítě čte nebo píše. S tím úzce souvisí informace o tom, že projevy dítěte naznačují, co dítě potřebuje, aby mohlo pracovat - spojíme tedy projevy s potřebami. A na závěr si ukážeme, jak jeho potřeby převést na opatření do výuky – a tedy jak sestavit a naformulovat IVP. Přehled témat výuky: 1. Úvod, zjištění očekávání účastníků, seznámení s programem vzdělávací akce 2. Vyhláška 27, podpůrná opatření, 3 stupňový model péče - Změny v legislativě Podpůrná opatření 3. Vývojové poruchy učení – dyslexie, dysortografie, dysgrafie 180 minut Projevy potíží žáka Potřeby žáka Nutná opatření do výuky V průběhu bloku budou podrobně probrány projevy jednotlivých vývojových poruch učení - tedy to, jak učitel může poznat, že má jeho žák potíže se čtením nebo psaním. Dalším krokem je seznámení s tím, jaké potřeby má žák s daným projevem obtíže tak, aby byl schopen pracovat ve výuce s maximálním využitím svých schopností. Posledním krokem je nabídka možných opatření do výuky tak, aby byla dodržena nezbytná míra podpory a pomoci, přesně zacílená na konkrétní potíže žáka. 5. Využití zjištěných skutečností Výuka IVP Spolupráce s rodiči Praktická ukázka využití nově nabytých poznatků pro výuku – tzn. aplikace podpůrných opatření v běžné vyučovací hodině. Jak zjištěné informace o žákovi zakomponovat do Individuálního vzdělávacího plánu tak, aby z něj mohl být smysluplný a užitečný nástroj vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Jak naučit zákonné zástupce pracovat doma při domácí přípravě v souladu s koncepcí školy. 6. Shrnutí a závěr Cílem kurzu je poskytnout účastníkům přehled, který jim může pomoci při sestavování Individuálního vzdělávacího plánu (IVP), případně při tvorbě podpůrného programu v rámci poskytování podpory 1.stupně .získat jistotu při navrhování přiměřených podpůrných opatření žákům, kteří mají diagnostikované vývojové poruchy učení ve čtení a psaní podle míry jejich postižení. Umožnit zmírnit znevýhodnění žáka aby mohl podat ve výuce výkon, odpovídající jeho možnostem. 
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.