CCV Pardubice

    Rozvoj grafomotorických dovedností
 Kód akce: 1635191 
 Název akce: Rozvoj grafomotorických dovedností 
 Termín konání: 25.dubna 2019 od 13:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Seminář zaměřený na problematiku grafomotoriky u dětí předškolního věku a u dětí na počátku školní docházky. Co je grafomotorika , metodika rozvoje grafomotoriky u předškoláků a dětí mladšího školního věku Činosti na rozvíjení jemné motoriky, význam motivace , pracovní listy, využití rytmických cvičení, spojení s pohybem Vliv psychomotorického vývoj dítěte, význam anamnestických údajů. Koordinace pohybu, hrubá motorika, jemná motorika, senzomotorika, vizuomotorika. Jemná motorika oka ,mluvidel, ruky Vývojová stádia kresby, význam pro rozvoj dítěte, podpora a důležitost správných návyků při kreslení a psaní. Čtení, psaní i počítání je ovlivněno také zralým spojením jemné a hrubé motoriky s vnímáním, tedy propojení pohybu s vnímáním zrakovým i sluchovým. Lateralita. Psaní leváků a praváků.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, 1. stupně ZŠ a asistenti pedagoga 
 Lektor: Mgr. Hana Otevřelová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Seminář zaměřený na problematiku grafomotoriky u dětí předškolního věku a u dětí na počátku školní docházky. Co je grafomotorika , metodika rozvoje grafomotoriky u předškoláků a dětí mladšího školního věku Činosti na rozvíjení jemné motoriky, význam motivace , pracovní listy, využití rytmických cvičení, spojení s pohybem Vliv psychomotorického vývoj dítěte, význam anamnestických údajů. Koordinace pohybu, hrubá motorika, jemná motorika, senzomotorika, vizuomotorika. Jemná motorika oka ,mluvidel, ruky Vývojová stádia kresby, význam pro rozvoj dítěte, podpora a důležitost správných návyků při kreslení a psaní. Čtení, psaní i počítání je ovlivněno také zralým spojením jemné a hrubé motoriky s vnímáním, tedy propojení pohybu s vnímáním zrakovým i sluchovým. Lateralita. Psaní leváků a praváků. Seznámení s příčinami a projevem grafomotorických obtíží, rozvíjení grafomotoriky u dítěte v předškolním věku a u dětí na počátku školní docházky. 
 Poznámka: