CCV Pardubice

    Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku
 Kód akce: 1634491 
 Název akce: Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku 
 Termín konání: 28.února 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Možnosti podpory přirozeného vývoje grafických dovedností u dětí PV. Účastnicím budou předány informace a konkrétní zkušenosti se stimulačními programy zaměřenými na odstranění či minimalizaci grafomotorických obtíží, dále jim budou sděleny základní zásady přístupu k dětem a uplatňování individuálního přístupu při rozpoznávání a dalším rozvíjení předpokladů dítěte v této oblasti. Součástí semináře je seznámení s konkrétními programy a s podporujícími aktivitami v rámci běžných činností v MŠ.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ a 1. st.ZŠ 
 Lektor: PhDr. Kateřina Pešková, speciální pedagog
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Možnosti podpory přirozeného vývoje grafických dovedností u dětí PV. Účastnicím budou předány informace a konkrétní zkušenosti se stimulačními programy zaměřenými na odstranění či minimalizaci grafomotorických obtíží, dále jim budou sděleny základní zásady přístupu k dětem a uplatňování individuálního přístupu při rozpoznávání a dalším rozvíjení předpokladů dítěte v této oblasti. Součástí semináře je seznámení s konkrétními programy a s podporujícími aktivitami v rámci běžných činností v MŠ. Cílem semináře je seznámit posluchače s rozvojem grafomotoriky z pohledu pedagogických metod zejména metody vývojovosti, tj. postupu od jednoduchého k obtížnějšímu, s respektováním psychických a motorických schopností dětí. Posluchačky se seznámí s konkrétním plánem cvičení, námětů, které mohou využít v průběhu školního roku v rámci třídního vzdělávacího programu. Posluchačky získají poznatky, jak provést dítě přípravným obdobím tak, aby se psaní nestalo zátěžovou situací.  
 Poznámka:  

Akce již proběhla