CCV Pardubice

    Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
 Kód akce: 1631391 
 Název akce: Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů 
 Termín konání: 11.března 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Vzdělávací program je zaměřen na aktivity, které účastníkům umožní nahlédnout do svých osobnostních předpokladů, dispozic a motivačních faktorů pro práci s předškolními dětmi, vytvořit předpoklady pro objektivní sebehodnocení a motivaci k práci na svém osobnostním rozvoji. - Sebepoznání, sebereflexe (znalost slabých a silných stránek)),techniky na poznání vlastních preferencí, sebereflexe v životních situacích, 2 hodiny - Protipředsudkové vzdělávání - uvědomění si vlastních postojů k odlišnostem, příčiny odlišnosti(K.G. Jung)1,5 hodiny - Spolupráce - trénink kooperace - hry a cvičení, aktivní naslouchání, komunitní a diskusní kruh jako cesta k řešení problému, role ve skupině 1,5 hodiny - Řešení problémů - simulace životních a pracovních situací a jejich řešení, 2 hodiny - Prezentační dovednosti - práce s hlasem, , základní pojmy rétoriky, sebeprezentace ,1 hodina  
 Doporučeno pro: učitelů MŠ 
 Lektor: Mgr. Markéta Světlíková,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Vzdělávací program je zaměřen na aktivity, které účastníkům umožní nahlédnout do svých osobnostních předpokladů, dispozic a motivačních faktorů pro práci s předškolními dětmi, vytvořit předpoklady pro objektivní sebehodnocení a motivaci k práci na svém osobnostním rozvoji. - Sebepoznání, sebereflexe (znalost slabých a silných stránek)),techniky na poznání vlastních preferencí, sebereflexe v životních situacích, 2 hodiny - Protipředsudkové vzdělávání - uvědomění si vlastních postojů k odlišnostem, příčiny odlišnosti(K.G. Jung)1,5 hodiny - Spolupráce - trénink kooperace - hry a cvičení, aktivní naslouchání, komunitní a diskusní kruh jako cesta k řešení problému, role ve skupině 1,5 hodiny - Řešení problémů - simulace životních a pracovních situací a jejich řešení, 2 hodiny - Prezentační dovednosti - práce s hlasem, , základní pojmy rétoriky, sebeprezentace ,1 hodina Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům základní sebepoznání a sebereflexi a rozvoj komunikačních dovedností. 
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla